An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Dette tallet kan få fart på børsen

Klokken 14:30 i ettermiddag offentliggjøres arbeidsmarkedsrapporten for USA.

Artikkel av: Helene Kleppe
1. april 2016 - 10.53

- Både antallet nye sysselsatte, ledighetsraten og lønnsveksten vil få oppmerksomhet, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i dagens morgenrapport fra Handelsbanken.

ADP-rapporten for privat næringsliv viste at det ble skapt 200.000 nye jobber i amerikansk økonomi i privat sektor i mars, 6.000 flere enn konsensusestimatet på 194.000. Samtidig ble februar-tallet jekket ned fra 214.000 til 205.000.

Konsensusforventningen til dagens arbeidsmarkedsrapport er at vi vil se en økning i sysselsettingen med 205.000 personer i mars, etter en vekst på 242.000 i februar.

- Dersom dette slår til, skal det være mer enn nok til at ledighetsraten kan holde seg uendret på 4,9 prosent, i tråd med konsensusforventningen, mener Due-Andresen. 

Lønnsveksten som viste et fall på 0,1 prosent i februar, og dermed trakk årstakten ned fra 2,5 til 2,2 prosent, er også i fokus.   

- Frykten er at det som så ut som en vedvarende oppgang i lønnsvekst fra juni fram til årsslutt i fjor har blitt reversert inn i 1. kvartal i år, sier Due-Andresen.

Dersom lønnsveksten faller øker faren for at den oppgangen vi har sett i kjerneinflasjonen kan være midlertidig. Dette vil i sin tur ha betydning for rentesettingen til Den amerikanske sentralbanken, Fed.