Børs og finans

Britene venter svakere vekst

Den britiske finansministeren Philip Hammond jekker ned vekstestimatet for britisk økonomi i 2017

Artikkel av: Helene Kleppe
23. november 2016 - 15.51

I en redegjørelse for Det britiske parlamentet sa finansminister Philip Hammond at han venter en BNP-vekst på 1,4 prosent i 2017. Tidligere har anslagene vært 2,2 prosent.

Samtidig vil budsjettunderskuddet frem mot budsjettåret 2020-2021øke med ytterligere 122 milliarder pund, sammenlignet med anslagene fra mars måned.

Nedjusteringene er en direkte følge av at britene valgte å tre ut av EU.