Børs og finans

Nordic Securities må avvikle innen 7. april

Finanstilsynet har gitt Nordic Securities en avviklingsperiode frem til 7. april 2017.

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Artikkel av: Øystein Byberg
17. februar 2017 - 12.46

Finanstilsynet fattet 5. januar 2017 vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester. Nordic Securities påklaget vedtaket 2. februar 2017, og Finanstilsynet innvilget midlertidig utsatt iverksettelse av vedtaket.

Finanstilsynet besluttet 17. februar 2017 å opprettholde sitt vedtak og oversende klagen til Finansdepartementet som klageinstans. Samtidig besluttet Finanstilsynet at fortsatt utsatt iverksettelse ikke skulle innvilges. Vedtaket er derfor iverksatt, fremgår det av en melding fra tilsynet.

I henhold til vedtaket er Nordic Securities gitt en avviklingsperiode frem til 7. april 2017. I avviklingsperioden kan foretaket yte investeringstjenester til eksisterende kunder, men kun i den utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig avvikling av kundeforholdet. Foretaket kan ikke etablere nye kundeforhold i avviklingsperioden.