Børs og finans

Noreco må vente på milliardene

Siri-milliardene rykker litt nærmere, men det er fortsatt skjær i sjøen for Noreco.

Siri-plattformen. Foto: Dong Energy

Siri-plattformen. Foto: Dong Energy

Artikkel av: Øystein Byberg
17. februar 2017 - 13.49

Høyesterett i København i Danmark har ifølge Noreceo avvist anken fra motparten i forbindelse forsikringskravet knyttet til Siri.

Motparten har ifølge en børsmelding to ukers frist på å anke til Østre Landsret.

Noreco har rett på omtrent 270 millioner dollar, eller 2,34 milliarder kroner, dersom dommen blir stående.