Børs og finans

Posten: Kraftig press på lønnsomheten

- Omsetningsfall innen logistikk og et stort omstillingsbehov i postvirksomheten setter et kraftig press på lønnsomheten, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge

Tone Wille. Foto: Posten Norge

Tone Wille. Foto: Posten Norge

Artikkel av: Øystein Byberg
17. februar 2017 - 08.27

Posten Norge kan vise til et foreløpig årsresultat før skatt på 230 millioner kroner i 2016, en forbedring på 79 millioner kroner fra året før. Konsernet arbeider videre med tiltak for å bedre lønnsomheten, fremgår det av en børsmelding.

Driftsinntektene i 2016 var 24 772 millioner kroner, som er 302 millioner kroner lavere enn i 2015. Justert resultat (EBITE) ble 645 millioner kroner, en nedgang på 41 millioner kroner fra året før.

Digitaliseringen i samfunnet gjør at fallet i fysiske brevvolumer skyter ytterligere fart. Svak økonomisk vekst og aktivitetsnedgang i oljesektoren preget den norske delen av konsernet. I Sverige trakk innenriks godsvirksomhet resultatet ned, mens pakkevirksomheten bidro positivt.

- Konsernet var forberedt på et krevende 2016 og har gjennomført en rekke kostnadsreduserende tiltak. Dette har bidratt til et resultat på nivå med året før. Omsetningsfall innen logistikk og et stort omstillingsbehov i postvirksomheten setter et kraftig press på lønnsomheten. Vi har igangsatt et strategiarbeid for å styrke lønnsomheten og fokusere virksomheten, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i meldingen.

Fremover ser hun fortsatt utfordringer med økt digitalisering, men også store muligheter.

- Økt e-handel gir nye forretningsmuligheter og vekst innen pakker, gods og hjemlevering. Her har vi gode forutsetninger for å lykkes, sier Wille.

Digitaliseringen fører til et kraftig og eskalerende fall innen adressert brevvolum. I 2016 falt det med rekordhøye 10,9 prosent i Norge. 

Her finner du fullstendig rapport