Børs og finans

Vil Fred. Olsen ut av Fred. Olsen Energy?

Forslag til obligasjonseierne baner vei. 

Foto: Finansavisen

Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
22. februar 2017 - 13.56

Det Fred. Olsen-dominerte selskapet Bonheur opplyste onsdag at de innkaller til obligasjonseiermøter i obligasjonslånene BON03, BON05 og BON06, den 9.mars.

Formålet er å få endret lånebetingelsene knyttet til eierandelen i Fred. Olsen Energy.

Pr i dag foreligger det en "Change of Control"-bestemmelse som sier at dersom Bonheur eier mindre en 50,1 prosent av Fred. Olsen Energy, så vil obligasjonseierne ha rett til å kreve forhåndsbetaling av obligasjonene sine.

Bonheur eier for øyeblikket 51,9 prosent.

Bestemmelsen ble inkludert for å beskytte obligasjonseierne mot at selskapet skulle selge seg ut av Fred. Olsen Energy som var selskapets viktigste og største eiendel ved utstedelsene i 2012 og 2014.

Riggselskapet utgjør mindre

På grunn av oljekrisen har riggselskapet blitt en stadig mindre andel av selskapets totale markedsverdi, og utgjør nå bare omlag 20 prosent, ifølge selskapet som har satset mer på andre områder som offshore vind, og fornybar energi.

Selskapet viser også til at de midlertidige endringene i lånebetingelsene i lånet til Fred. Olsen Energy, som Hegnar.no nylig omtalte, gjør at riggselskapet ikke kan betale ut utbytte, og at de, kombinert med den stadig lavere verdien, derfor ikke ser noen hensikt i den "Change of Control"-bestemmelsen som nå foreligger.

De mener snarere tvert imot at den kan være negativ for både obligasjonseiere og andre interessenter da "den kan ha en negativ effekt på utstederens fleksibilitet", som det heter i meldingen fra selskapet. 

Derfor vil de endre definisjonen på "Change of Control"-bestemmelsen slik at den først trer i kraft dersom selskaper, eid 100 prosent av familien eller selskaper tilknyttet Fred. Olsen, eier mindre enn 50,1 prosent av aksjene i Bonheur, eller ikke lenger kontrollerer så mye som 50,1 prosent av stemmene. 

Utvanning i sikte?

Dersom endringen blir stemt igjennom vil det åpne for at Fred. Olsen kan selge seg ned i riggselskapet. 

Analytikere Hegnar.no har snakket med har imidlertid vanskelig for å se for seg at akkurat det skal skje på nåværende tidspunkt, men det understrekes at forslaget tyder på at det ikke er klokkeklart om Olsen skal være med i like stor grad videre.

Én analytiker påpeker at endringen gjør at Olsen kan la seg vanne ut ved en eventuell emisjon.

Selskapet selv understreker i innkallingen at forslaget ikke reflekterer en endring i det langsiktige synet på Fred. Olsen Energy.

Finansdirektør i Bonheur, Richard Olav Aa, gjentar det samme i en epost til Hegnar.no torsdag, og understreker nok en gang at riggselskapet er en viktig del av Bonheurs investeringer.

Kompensasjon

For at obligasjonseierne skal gå med på forslaget foreslår selskapet å betale en endringsavgift på 0,15 prosent av pålydende til eierne i de respektive obligasjonslånene.  

Spørsmålet er om obligasjonseierne synes kompensasjonen er god nok.

Obligasjonen med lengst løpetid ble sist ble handlet til 96,9 prosent av pålydende, og kilder mener at den foreslåtte kompensasjonen kan være for liten til at obligasjonseierne skal stemme for forslaget.

Resultatet kan bli at et bedre tilbud må på bordet for å få forslaget igjennom.

- Hvor mye er Fred. Olsen villig til å betale for å kvitte seg med Fred. Olsen, undrer en analytiker. 

Les også: Reddet med et nødskrik