Børs og finans

I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Shippingselskapet I.M Skaugen har vunnet frem i en sak mot MAN Diesel & Trubo angående drivstoff-forbruk. 

Bahrain Vision. Foto: I. M. Skaugen.

Bahrain Vision. Foto: I. M. Skaugen.

Artikkel av: Are  Strandli
19. mai 2017 - 12.28

Det fremgår av en melding sendt ut torsdag ettermiddag.

I.M Skaugen har i lang tid hatt en sak pågående mot MAN Diesel & Turbo SE som er en del av Volkswagen Group.

Shippingselskapet kjøpte i 2000 12 marine diesel "fremdriftssystemer" - motorer og propeller - og Skaugen har ment at MAN med overlegg har oppgitt feil drivstoff-forbruk på mange eller alle de 12 fremdriftssystemene.  

Etter Skaugens oppfatning har forbruket vært mye høyere enn det som var avtalt og dokumentert av MAN i de offisielle og pålagte FATs (Factory Acceptance Test), og MAN skal også ha innrømmet å ha manipulert FATs for tre av Skaugens 12 motorer, og at det ble gjort for å skjule det høye forbruket. 

I.M Skaugen skriver videre i meldingen at de har sikret bevis for at slik manipulasjon har blitt jevnlig utført av MAN i en periode på mer enn 10 år, både mot dem og andre kunder.

MAN har tidligere innrømmet dette, og hevdet at denne praksisen ble stanset i 2011, samt blitt idømt en bot av en lokal domstol i Augsburg i Tyskland.

Erstatning

Til tross for innrømmelsene har MAN nektet å kompensere I.M Skaugen for deres tap, og for forhåndsbetalinger i forbindelse med kjøp av to motorer som ikke har blitt levert på grunn av svindelen. 

Når det gjelder saken om de to nevnte motorene, og om Skaugen kunne terminere disse avtalene, har Skaugen nå fått medhold av retten om at de kunne terminere disse, noe de gjorde allerede i 2012, og MAN har også blitt pålagt å tilbakebetale 5,3 millioner euro som Skaugen hadde betalt, i tillegg til 1,4 millioner euro i saksomkostninger.

«Blant annet basert på tekniske bevis innhentet av Skaugen og annen informasjon og dokumentasjon innhentet til tross for MAN’s betydelige motstand, anså voldgiftsretten det bevist at de to motorene faktisk hadde betydelig høyere drivstoff-forbruk enn oppgitt i selskapets offisielle FATs (Factory Acceptance Test) og et betydelig høyere forbruk enn den maksimale grensen garantert av MAN.I tillegg fastslo retten at MAN grunnleggende hadde overtrådt sin forpliktelse til å lojalt avsløre all informasjon til Skaugen om motorene i tvisten, som Skaugen hadde en legitim interesse i å motta», het det i meldingen.

I tillegg har MAN blitt dømt til å betale om lag åtte millioner euro til I.M Skaugen i forbindelse med selve bedrageriet, og skal dekke forhåndsbetalte midler knyttet til selve rettsaken. 

Selskapet har også en ventende sak i Norge. 

Les meldingen her.