Børs og finans

Solgte 12 barnehager for 150 mill.

Gründerne bak Idrettsbarnehage tar ut over 71 millioner i utbytte etter salget av 12 idrettsbarnehager. 

Barnehage - Foto: Scanpix

Barnehage - Foto: Scanpix

Artikkel av: Martine Holøien
17. juli 2017 - 08.28

I fjor solgte gründerne bak konseptet Idrettsbarnehage alle selskapets 12 barnehager til Læringsverkstedet. Årsregnskapet til eierselskapet Bevegelsesglede as viser en inntekt på over 160 millioner kroner i 2016, som i all hovedsak stammer fra salget av barnehagevirksomheten, skriver DN.

Beate Skorpen og ektemannen Thomas Haugen Skorpen eier hver sin halvdel av aksjene i Bevegelsesglede as. Regnskapet for 2016 viser at de to får utbetalt over 71 millioner kroner i vanlig og ekstraordinært utbytte etter salget av barnehagevirksomheten. Resten av salgsgevinsten, rundt 78 millioner kroner, blir pløyd inn i selskapet, ifølge DN.

Et av de andre selskapene Læringsverkstedet kjøpte opp i fjor, var Grenland Barnehagedrift, som driver 11 barnehager i grenlandsområdet. Regnskapet til et av eierselskapene, Ikab as, viser en finansgevinst på over 149 millioner kroner i 2016. Det meste av denne gevinsten kommer fra salget av Grenland Barnehagedrift, der selskapet hadde en eierandel på 70 prosent, ifølge DN.

Ifølge regnskapet til Ikab as utbetales det 35 millioner kroner i utbytte for 2016, mens 113 millioner går inn i selskapet som egenkapital.