An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Statkraft fra 2 milliarder i minus til 2 milliarder i pluss

Forbedringsprogrammet går etter planen. 

Artikkel av: Are  Strandli
20. juli 2017 - 08.08

Statkraft oppnådde et resultat etter skatt på 1.884 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot minus 1.899 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultatet før skatt endte på 2.392 millioner kroner, mot minus 920 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Underliggende driftsresultat ble 2.795 millioner kroner, mot minus 1.333 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Underliggende EBITDA ble på 3.047 millioner kroner, mot 2.438 millioner kroner i fjor.

Underliggende netto driftsinntekter ble på 5.804 millioner kroner, mot 3.853 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

- Statkraft har vist solid inntjening gjennom skiftende markedsforhold og gjennomfører tiltak som styrker konsernets finansielle stilling. Jeg er godt fornøyd med at ratingbyrået Standard & Poor's har bekreftet Statkrafts rating på «A-» og har oppjustert ratingutsiktene  til «stabile», sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en kommentar. 

Selskapet skriver at forbedringsprogrammet går etter planen og at det så langt har resultert i årlige kostnadsreduksjoner på ca. 25 prosent av målet på 800 millioner kroner. 

Se rapporten og presentasjonen her.

Følg presentasjonen LIVE her kl. 09.00