An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Resultatfall for SpareBank 1 Østfold Akershus

Inntektene øker, men resultatet faller. 

Adm. direktør Arild Bjørn Hansen. Foto: Eivind Yggeseth.

Adm. direktør Arild Bjørn Hansen. Foto: Eivind Yggeseth.

Artikkel av: Are  Strandli
11. august 2017 - 12.10

SpareBank 1 Østfold Akershus melder om et resultat etter skatt på 67,1 millioner kroner i 2. kvartal 2017, ned fra 102,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultat før skatt ble 90,6 millioner kroner i kvartalet, mot 128,0 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Netto renteinntekter beløp seg til 91,1 millioner kroner, opp fra 89,5 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Bankens egenkapitalavkastning var på 10,5 prosent ved utgangen av kvartalet mot 15,0 prosent ved samme tidspunkt i fjor. 

Den rene kjernekapitaldekningen var på 14,2 prosent, sammenlignet med 14,6 prosent i samme periode i fjor.

"Boligpriskorreksjonen i Norge de siste månedene forventer vi også vil påvirke vår region på sikt. Så langt i 2017 har imidlertid ikke prisene blitt nevneverdig påvirket", skriver styret i rapporten.

Banken forventer imidlertid ikke at en eventuell boligpriskorreksjon vil påvirke aktivitetsnivået eller tapsnivået til banken. 

"Styret er fornøyde med konsernets utvikling i første halvår og forventer et godt resultat for 2017", oppsummerer styret.