Børs og finans

Resultatfall for SpareBank 1 Østfold Akershus

Inntektene øker, men resultatet faller. 

Adm. direktør Arild Bjørn Hansen. Foto: Eivind Yggeseth.

Adm. direktør Arild Bjørn Hansen. Foto: Eivind Yggeseth.

Artikkel av: Are  Strandli
11. august 2017 - 12:10

SpareBank 1 Østfold Akershus melder om et resultat etter skatt på 67,1 millioner kroner i 2. kvartal 2017, ned fra 102,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultat før skatt ble 90,6 millioner kroner i kvartalet, mot 128,0 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Netto renteinntekter beløp seg til 91,1 millioner kroner, opp fra 89,5 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Bankens egenkapitalavkastning var på 10,5 prosent ved utgangen av kvartalet mot 15,0 prosent ved samme tidspunkt i fjor. 

Den rene kjernekapitaldekningen var på 14,2 prosent, sammenlignet med 14,6 prosent i samme periode i fjor.

"Boligpriskorreksjonen i Norge de siste månedene forventer vi også vil påvirke vår region på sikt. Så langt i 2017 har imidlertid ikke prisene blitt nevneverdig påvirket", skriver styret i rapporten.

Banken forventer imidlertid ikke at en eventuell boligpriskorreksjon vil påvirke aktivitetsnivået eller tapsnivået til banken. 

"Styret er fornøyde med konsernets utvikling i første halvår og forventer et godt resultat for 2017", oppsummerer styret.