An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Andreassen: - To scenarier peker seg ut

Norges Bank ser lysere på livet, mener sjeføkonom Jan L. Andreassen.

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
21. september 2017 - 11.16

- Norges Bank gjør få endringer i de anslag som er å ta og føle på; 2017 og 2018. Imidlertid er det en grunnleggende mer optimistisk tone i rapporten hvor nedsiderisikoer nedtones, og man setter sin lit til at 2019-2020 uansett blir ganske så gode år for norsk økonomi. To prosent er marsjfarten for økonomien, sier sjeføkonom i Eika Gruppen Jan L. Andreassen til Hegnar.no.

Norges Bank er her ifølge sjeføkonomen på linje med de fleste sentralbanker for tiden, med Bank of Japan som et interessant unntak.

- I solens rike er det derimot tro på at dagens høykonjunktur i en aldrende og skrumpende befolkning vil avleire overkapasitet i mange næringer - til skade for langsiktig økonomisk vekst.

- Et tankeskjema ikke helt uten relevans for Norge av i dag. Poenget er at boligbyggingen er rekordsterk i Norge akkurat i det befolkningsveksten svikter. Innvandringen faller og antall fødsler svikter. Fortsetter vi å bygge i uforminsket tempo, kan boligmarkedene få trøbbel. Boligbyggere får vansker med salget, boligprisene kan falle videre, og privat forbruk kan i siste instans rammes, fortsetter Andreassen.

Holder renten i ro

Torsdag gikk det frem at Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

- Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene, skriver sentralbanken i en pressemelding.

Videre heter det at endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. 

Les også hovedstyrets vurdering her. 

- Regelrett kollaps

- Nesten heldigvis har vi i morgentimene i dag fått en regelrett kollaps i igangsettingen av boliger. August-tallene viste en sesongjustert nedgang på 43 prosent fra de rekordsterke juli-tallene, sier Andreassen.

Er dette starten på en ny trend vil igangsettingen av boliger ifølge sjeføkonomen falle fra nær 40 000 enheter i årlig rate, til mer normale 25-30 000.

- En endring i boliginvesteringene på om lag 30 milliarder kroner, eller et godt prosentpoeng av BNP i Fastlands-Norge, påpeker Andreassen.

Sjeføkonomen i Eika Gruppen mener boligmarkedene vil styre farten i norsk økonomi med mindre vi får nye sterke vekstimpulser fra utlandet eller oljeinvesteringene. Han mener to scenarier peker seg ut, begge med et mer pessimistisk resultat enn det Norges Bank nå ser for seg.

- A - En kraftig nedgang i selve byggeaktiviteten – i tråd med august-tallene – vil som nevnt dempe BNP-veksten, men vil på den positive siden bidra til å stabilisere boligprisene. Mange husholdninger vil puste lettet ut.

- B - Fortsatt høy fart i boligbyggingen, med vedvarende overkapasitet i antall boliger for salg, kan gi betydelig fall i bruktboligprisene som i sin tur får husholdningene til å bremse forbruket, avslutter Andreassen til Hegnar.no.