Børs og finans

Åge Remøy blar opp 100 mill. for Forland Shipping

Forland Shipping må restrukturere gjelden for å komme gjennom nedturen. Åge Remøy og sine to partnere øker offshore-eksponeringen gjennom fersk milliardsatsing.

«Forland Inspector» - tidligere «Lewek Inspector». Foto: Forland Shipping.

«Forland Inspector» - tidligere «Lewek Inspector». Foto: Forland Shipping.

Artikkel av: Are  Strandli
20. oktober 2017 - 16.08

Det Bergen-baserte Forland-konsernet som eies av Frode B. Forland, eier to IMR subseafartøy, 2008-bygde «Fugro Saltire» og 2013-bygde «Forland Inspector», som utfører inspeksjon, vedlikehold og reparasjon under vann.

Begge båtene har, i det som har vært noen utfordrende år for offshoreindustrien, vært på solide kontrakter med henholdsvis Fugro Subsea Services og EMAS AMC.

Slik er det ikke lenger.

Kontraktspesifikke hendelser kombinert med de rådende markedsforholdene gjør at rederiet nå trenger kapitaltilførsel for å sikre videre drift, fremgår det av en innkalling til et obligasjonseiermøte sendt ut fredag.

Ikke høye nok rater

Fartøyet «Fugro Saltire» som eies av datterselskapet E Forland AS, er finansiert med et senior sikret obligasjonslån på 359 millioner kroner som har forfall i 2018, mens «Forland Inspector», eid av Forland Subsea AS, er finansiert med et banklån på 365 millioner kroner.

«Forland Inspector» var på kontrakt med EMAS AMC som gikk konkurs tidligere i år og sluttet å betale full rate i november i fjor. Dermed har fartøyet ligget en periode i opplag inntil det nylig ble tildelt en ni-måneders kontrakt med en ikke-navngitt aktør.

Dagraten i denne kontrakten er imidlertid ikke høy nok til å betjene de kommende gjeldsavdragene, opplyser rederiet.  

Når det gjelder «Fugro Saltire», ble denne gjenstand for en kontraktsterminering i august med virkning fra 1. oktober – nesten ett år før opprinnelig utløpsdato.

Forland Shipping signaliserte i sin rapport for første halvår at det er stor interesse for fartøyet og at det har flere konkrete muligheter i kikkerten. Det hjelper imidlertid lite.

Selv om det skulle bli inngått nye kontrakter, vil ikke det være nok til å sikre videre drift.

Konsernet venter at dagratene i subsea-segmentet vil holde seg såpass lave på medium sikt at det derfor er usannsynlig at eventuelle nye kontrakter vil være godt nok betalt til at renter og avdrag kan betjenes fullt og helt.

- Likviditeten i konsernet er på om lag 50 millioner kroner, noe som er utilstrekkelig for å bære konsernet til markedsoppsvinget. Forland Subsea (eierselskapet til «Forland Inspector») vil sannsynligvis behøve ny likviditet fra november 2017, skriver selskapet.

For å sikre videre drift behøver konsernet derfor ny egenkapital, samt gjøre endringer i låneavtalene.  

Redningen er kjente navn innen offshore og shipping.

Remøy

Det opplyses at det allerede er kommet i stand en enighet med de sikrede långiverne i Forland Subsea AS som eier «Forland Inspector».

3. november skal eierne av obligasjonslånet til E Forland AS som eier «Fugro Saltire», stemme over et forslag til endringer i låneavtalen som blant annet innebærer forlengelse av løpetid, fjerning av lånebetingelser på gruppenivå, og forhåndsbetaling av avdrag.

For både banklånet og obligasjonslånet betinges det innskytelse av ny egenkapital på totalt 100 millioner kroner.

Av disse går 60 millioner til Forland Subsea AS, 30 millioner til E Forland AS og de resterende 10 millionene til morselskapet, Frode Bjørn AS. 

Denne egenkapitalen kommer fra investeringsselskapet In Nord Vest AS, som er eid med en tredjedel hver av Rem Offshore-gründer Åge Remøy, og investorene Magnus Roth og Torsteinn Mar Baldvinsson.

Selskapet som ble opprettet i fjor og har hentet inn 500 millioner kroner for å investere i kriserammede offshorerederier, har allerede brukt 60 millioner kroner på å kjøpe 60 prosent av Vestland Offshore som eier fire forsyningsskip.

Etter restruktureringen vil In Nord Vest AS eie 100 prosent av morselskapet i Forland-konsernet, Frode Bjørn AS.

Runway til 2020

Dersom restruktureringen går i boks, vil rederiet ha sikret seg en runway til forbi 2020, tatt i betraktning det nåværende markedsnivået, fremgår det av presentasjonsmateriale sendt ut fredag. 

Videre sikrer det stabilitet for Forland Shipping til å manøvrere nedturen og som dermed kan legge alt fokus på å finne langsiktige kontrakter for sine to skip.

Det understrekes at rederiet får en ny finansielt sterk eier med omfattende industrierfaring og konsolideringsagenda.