Børs og finans

Andreassen om Statsbudsjettet

Statsbudsjettet: Vi er nå en gang et folkeslag som tidvis bevilger oss en liten jappetid, skriver sjeføkonom Jan L. Andreassen.

Jan Andreassen - Foto: Finansavisen

Jan Andreassen - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
12. oktober 2017 - 11.08

«Regjeringen la i dag frem et budsjett som er tilpasset et scenario hvor norsk økonomi fortsetter å hente seg inn, etter oljeprisfallet for et par år tilbake. Nå er det god vekst i økonomien. En vekst som antas å tilta i styrke inn i neste år. Her er det ingen boligbrems», skriver sjeføkonom i Eika Gruppen Jan L. Andreassen i sin blogg.

BNP-veksten for Fastlands-Norge antas nå å bli 2,0 prosent i år, før den stiger til 2,5 prosent neste år.

«I dette scenario ligger det ingen brems fra de pågående problemene vi ser i boligmarkedene våre. Det antas at boligbyggingen fortsetter i nær rekordhøyt tempo i overskuelig fremtid», skriver Andreassen.

Privat konsum lar seg ifølge sjeføkonomen ikke bremse av boligprisfall, og vil stige 3,2 prosent neste år.

«Høy lønnsvekst, hele 3 prosent i 2018 antas å gi rom for en liten jappetid», skriver Andreassen.

Privat forbruk anslås å stige med 3,2 prosent både i 2018 og 2019.

«Som kjent er dette ikke hva undertegnede spår, da det er vanskelig å se hvordan boligbyggingen kan holde seg oppe nå som antall usolgte boligprosjekter, og unormalt mange brukte boliger, hoper seg opp i det meste av kongeriket».

Derfor er Andreassen ganske sikker på at boliginvesteringene vil falle kraftig i tiden fremover, anslagsvis ned en fjerdedel over de neste to-tre år.

«Dette alene kan redusere BNP veksten med et fullt prosentpoeng», skriver sjeføkonomen.

Markedene vet ifølge Andreassen ikke hva de skal tro nå i morgentimene med kun små bevegelser i renter og i kronekurs.

«I sum: Nasjonalbudsjettet er relativt optimistisk. Dagens utfordringer i boligmarkedene kan imidlertid kullkaste de rosenrøde utsiktene ved hjelp fire utviklingstrekk», skriver sjeføkonomen og viser til:

  1. Fallende boligbygging
  2. Høyere arbeidsledighet enn antatt
  3. Mindre lønnstillegg enn ventet
  4. Lavere forbruksvekst

«Men hvem vet? Vi er nå en gang et folkeslag som tidvis bevilger oss en liten jappetid!», avslutter Andreassen.