Børs og finans

- Det blir meget trangt i døren i Seabird

- Det virker som om investorene handler helt uten mål og mening, sier investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet.

Tom Hauglund. Foto: Nordnet.

Tom Hauglund. Foto: Nordnet.

Artikkel av: Øystein Byberg
12. oktober 2017 - 12.19

Seabird-aksjen handles torsdag for 45 øre, skyhøyt over emisjonskursen på 10 øre. Øystein Stray Spetalen var blant investorene som fikk tildelt aksjer på denne kursen. Han sitter på 70 millioner aksjer.

Det kan imidlertid ta tid før de én milliard nye aksjene kan handles på børsen.

- Selskapet skal avholde generalforsamling 23. oktober, og om emisjonen blir godkjent vil det ta tid før de nye aksjene kan handles på Oslo Børs, sier investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet til Hegnar.no.

- Jeg må innrømme at jeg er overrasket over at vi har hatt så mange aksjer som har handlet som Seabird. De verste eksemplene var vel Havila og Prosafe. Det virker som om investorene handler helt uten mål og mening. Det samme skjer jo egentlig i Seadrill i dag også, hvor tilbudet som ligger på bordet tilsier en kurs på 25 øre. Grunnen til at det skjer er at det sitter masse spekulanter som driver øretrilling. Man ser en aksje går opp og hiver seg på. Man bryr seg ikke om prising eller disse teknikalitetene rundt nye aksjer som kommer inn etc, sier Hauglund.

- Det eneste jeg kan forsikre markedet om er at den dagen Seabird-aksjene kommer så har jeg en sterk følelse at det blir meget trangt i døra. Da skal mange av de milliard-aksjene ut, og det fortest mulig. Selv på 15 øre har de da gevinst på 50 prosent, fastslår investeringsøkonomen.

- Oslo Børs må følge ekstra med

Han oppfordrer Oslo Børs til å følge ekstra med rundt levering av aksjer i slike spesielle situasjoner som dette. 

- Jeg mener at det fortsatt finnes de som spekulerer på t+2. Det vil si at de selger aksjene sine før de har lov, men at det ikke merkes ettersom de få levert aksjen i tide, sier Hauglund. 

- Vil Oslo Børs følge ekstra med?

Verdipapirhandelloven forbyr udekket shorthandel. Det betyr at hvis du selger et instrument man ennå ikke eier, så må du sikre deg rettidig levering. Paragraf 3-14 og 10-4 i verdipapirhandelloven (Red. anm. Les hele paragrafene nederst i saken) peker på at både selger og meglerhus har ansvar.  Finanstilsynet følger opp eventuelle brudd på verdipapirlovens bestemmelser, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase i Oslo Børs.

- Både Finanstilsynet og børsen har ekstra øyne på transaksjoner der det kommer mange nye aksjer i omløp, blant annet for at meglerhus og investorer skal unngå brudd på bestemmelsene rundt shorthandel, sier Aase.

- Har børsen noen råd til aksjonærer i Seabird?

- Følg med på børsmeldinger, markedet vil bli oppdatert når de nye aksjene vil bli tilgjengelige, og ta en titt på lovens bestemmelser rundt shorthandel, sier Aase til Hegnar.no.

De aktuelle lovparagrafene:

§ 3-14. Salg av finansielle instrumenter selgeren ikke eier

Ved salg av finansielle instrumenter som nevnt i § 2-2 første ledd nr. 1 til 3 som selgeren ikke eier,må selgeren ha tilgang til de finansielle instrumentene slik at rettidig levering er sikret på avtaletidspunktet.

§ 10-4.Salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier

Verdipapirforetak kan bare formidle og utføre ordre om salg av finansielle instrumenter som nevnt i § 2-2 første ledd nr. 1 til 3 som kunden ikke eier dersom kunden har tilgang til de finansielle instrumentene og foretaket er sikret rettidig levering på avtaletidspunktet.