Børs og finans

Christiania Securities får skrape

Christiania Securities får kritikk av Finanstilsynet.

Kristian Berg. Foto: Christiania Securities

Kristian Berg. Foto: Christiania Securities

Artikkel av: Eline Hvamstad
7. desember 2017 - 08.14

– Det var en rekke betydelige og grunnleggende svakheter ved foretakets virksomhetsområde aktiv forvaltning, påpeker Finanstilsynet og kritiserer meglerhusets kurtasjemodell for aktiv forvaltning, i en fersk rapport, ifølge DN.

Tilsynet mener opplysninger gitt til kundene ikke har vært tilstrekkelig utfyllende, klare og presise.

Finanstilsyneta mener at incentiver for å øke transaksjonshyppigheten for å øke egne inntekter er en åpenbar interessekonflikt som Christiania Securities burde ha vært oppmerksom på.

Finanstilsynet mener også at suksesshonoraret burde vært symmetrisk og ikke asymmetrisk.

Administrerende direktør i Christiana Securities, Kristian Berg, sier til DN at selskapet tar Finanstilsynets kritikk til etterretning.

– Vi mener at vi har hatt mer fokus på interessekonflikter enn Finanstilsynet legger til grunn, men samtidig ser vi at det er utfordrende å håndtere alle potensielle interessekonflikter vår tidligere forretningsmodell medførte og vi valgte derfor å avvikle aktiv forvaltning som var et lite forretningsområde for oss, skriver Berg i en epost til DN.

Han skriver videre at selv om Finanstilsynet viser til at det er risiko for høy omløpshastighet er det ingen steder i rapporten hevdet at selskapet har hatt for høy transaksjonshyppighet.