An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Christiania Securities får skrape

Christiania Securities får kritikk av Finanstilsynet.

Kristian Berg. Foto: Christiania Securities

Kristian Berg. Foto: Christiania Securities

Artikkel av: Eline Hvamstad
7. desember 2017 - 08.14

– Det var en rekke betydelige og grunnleggende svakheter ved foretakets virksomhetsområde aktiv forvaltning, påpeker Finanstilsynet og kritiserer meglerhusets kurtasjemodell for aktiv forvaltning, i en fersk rapport, ifølge DN.

Tilsynet mener opplysninger gitt til kundene ikke har vært tilstrekkelig utfyllende, klare og presise.

Finanstilsyneta mener at incentiver for å øke transaksjonshyppigheten for å øke egne inntekter er en åpenbar interessekonflikt som Christiania Securities burde ha vært oppmerksom på.

Finanstilsynet mener også at suksesshonoraret burde vært symmetrisk og ikke asymmetrisk.

Administrerende direktør i Christiana Securities, Kristian Berg, sier til DN at selskapet tar Finanstilsynets kritikk til etterretning.

– Vi mener at vi har hatt mer fokus på interessekonflikter enn Finanstilsynet legger til grunn, men samtidig ser vi at det er utfordrende å håndtere alle potensielle interessekonflikter vår tidligere forretningsmodell medførte og vi valgte derfor å avvikle aktiv forvaltning som var et lite forretningsområde for oss, skriver Berg i en epost til DN.

Han skriver videre at selv om Finanstilsynet viser til at det er risiko for høy omløpshastighet er det ingen steder i rapporten hevdet at selskapet har hatt for høy transaksjonshyppighet.