An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

DNB Markets anbefaler LPG-rederier

Meglerhuset er optimistisk.

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. januar 2018 - 11.05
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

DNB Markets har i dagens aksjerapport tatt en titt på rederiene innen LPG-sektoren (liquefied petroleum gas - en blanding av propan og butan).

- En fordel ved vurderingen av utsiktene for disse selskapene er markedets avhengighet av amerikansk eksport. Produksjonen, og dermed tilgjengelig volum og etterspørsel etter fraktkapasitet, følger i hovedsak med noen måneders forsinkelse aktivitetsnivået i skiferoljevirksomheten. Tilgangen på informasjon om denne aktiviteten er relativt god, skriver meglerhuset.

Etter en periode med fallende aktivitet, har den årlige veksttakten innen skiferolje ifølge rapporten vært positiv siden februar i fjor, og i 4. kvartal var den etterfølgende veksttakten for LPG-produksjonen kommet opp i 8,0 prosent på årsbasis.

- Denne takten underbygger våre estimater for selskapene inn i 2018. Samtidig er samlet flåtevekst i sektoren på vei ned. Etter at 106 VLGC-fartøy (very large gas carriers) er levert de siste tre årene, er kun 38 fartøy bestilt for de neste tre årene. Sammenlignet med øvrig shippingvirksomhet er også selskapene innen LPG verdsatt relativt attraktivt på multiplene fremover, heter det videre.

Sender aksjer opp

Innenfor sektoren har DNB Markets en hold-anbefaling på USA-noterte Dorian LPG med kursmål 8,10 dollar.

Videre har meglerhuset kjøpsanbefalinger på BW LPG og Avance Gas med kursmål på hhv. 44 og 28 kroner.

Fredag formiddag stiger BW LPG 3,8 prosent til 38,50 kroner på Oslo Børs, mens Avance Gas er opp 4,8 prosent til 22,10 kroner.

DNB Markets ser dermed en oppside i de to aksjene på hhv. 14-15 og 26-27 prosent fra dagens nivåer.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.