An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Disse skipene vil stige mest i verdi i 2018

Verdivurderingstjenesten Vesselsvalue har beregnet hvilke skip som har størst potensial for verdistigning det nærmeste året. 

Tørrbulkskip av typen Handysize. Foto: Pacific Basin.

Tørrbulkskip av typen Handysize. Foto: Pacific Basin.

Artikkel av: Are  Strandli
12. januar 2018 - 14.55

Flere typer skip har opplevd en kraftig verdistigning i annenhåndsmarkedet de siste årene.

Spesielt innen tørrbulksegmentet har flere eiere som kjøpte på bunnen for rundt to år siden, sikret seg fete gevinster ved videresalg det siste halve året.

Songa Bulk rapporterte i september at det hadde inngått en avtale om salg av et Supramax-bulkskip bygget i 2009 ved Tsuneishi Zhoushan. 

Skipet som Songa Bulk betalte 11,85 millioner dollar for i november i 2016, ble videresolgt til Thoresen Shipping for 13,8 millioner dollar.

Dermed kunne Blystad-rederiet bokføre en gevinst på om lag to millioner dollar, tilsvarende i underkant av 16 millioner kroner, etter en periode på kun 10 måneder. 

Mandag rapporterte bransjenettstedet Splash247.com om det første salget av et brukt tørrbulkskip av typen Capesize, i 2018.

Det dreide seg om et 11 år gammel skip som det greske rederiet Samos Steamship kjøpte for 12 millioner dollar i starten av 2016 - akkurat i det tørrbulkratene bunnet ut.

Nå skal skipet, ifølge kilder nettstedet har snakket med, ha blitt solgt for 22 millioner dollar til det koreanske rederiet H Line, nesten det dobbelte av hva det ble kjøpt for.

Hva stiger mest i år?

Verdivurderingstjenesten Vesselsvalue har beregnet hvilke skipstyper som har størst potensial for verdistigning det nærmeste året.

Ifølge beregningene er det eldre tonnasje som ser ut til å stige mest i verdi fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019.

Øverst på listen troner 15 år gamle tørrbulkskip av typen Handysize. 

Disse ventes å stige med 33 prosent fra 5,75 millioner dollar i første kvartal i år til 7,63 millioner dollar i første kvartal neste år.

På andreplass kommer 15 år gamle LPG-fartøy på 35.000 CBM som har en ventet verdistigning på 11 prosent.

15 år gamle LR1 tankskip ventes å stige med 9 prosent de kommende 12 månedene. 

Kilde: Vesselsvalue.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.