Børs og finans

Milliardoppkjøp i boks for Yara

- Et stort steg fremover, sier Yara-sjefen.

Svein Tore Holsether. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Svein Tore Holsether. Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
12. januar 2018 - 08.22

Yara har sluttført oppkjøpet av Tata Chemicals urea-virksomhet i India, går det frem av en børsmelding fredag.

- Dette er et stort steg fremover for Yara, og styrker fotavtrykket vårt i verdens nest største gjødselmarked. Vi vil oppnå raskere vekst i India som et resultat av å innlemme dette anlegget i vår globale virksomhet, sier toppsjef Svein Tore Holsether i en kommentar.

Anlegget har en årlig kapasitet på 0,7 millioner tonn ammoniakk og 1,2 millioner tonn urea, og leverte driftsinntekter og resultat før skatt på hhv. 296 og 29 millioner dollar i regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2017.

Kjøpesummen på 421 millioner dollar er på gjeldfri basis, og består av 130 millioner dollar i arbeidskapital og andre eiendeler verdsatt til 291 millioner kroner.

Endelig kjøpesum vil justeres for faktiske endringer i arbeidskapital frem til tidspunktet avtalen trer i kraft.

Den oppkjøpte virksomheten konsolideres i Yaras konsernregnskaper fra og med 12. januar 2018.

Les mer her.