Børs og finans

Obligasjonseierne ga tommelen opp

Songa Enabler. Foto: Songa Offshore.

Songa Enabler. Foto: Songa Offshore.

Artikkel av: Are  Strandli
10. januar 2018 - 13.21

Onsdag ble det avholdt et møte blant obligasjonseierne i Songa Offshores konvertible obligasjon, SONG07, som forfaller i 2022.

Grunnet tilbudet fra Transocean om å ta over alle de utestående aksjene i Songa Offshore, måtte det visse endringer til i låneavtalen for å å kunne fullføre dette.

Forslaget til endringer fikk full oppslutning blant obligasjonseierne som var tilstede, og dermed ble det vedtatt.

Hele forslaget kan leses her.