Børs og finans

I dette fondet gjør en algoritme jobben

I det aktive kunstig intelligens fondet AIEQ er det IBMs Watson og en algoritme fra EquBot som plukker aksjene.

Artikkel av:  Redaksjonen
15. februar 2018 - 11.59