Børs og finans

Oljefondet kastet ut ti kullselskaper i fjor

Norges Bank kastet ut ytterligere ti selskaper fra oljefondet på bakgrunn av det såkalte kullkriteriet i fjor og ett på grunn av alvorlig miljøskade.

Yngve Slyngstad, forvalter for Statens pensjonsfond - Utland (oljefondet) - Foto: Scanpix

Yngve Slyngstad, forvalter for Statens pensjonsfond - Utland (oljefondet) - Foto: Scanpix

Artikkel av: NTB
13. februar 2018 - 10.11
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Utelukkelsene er gjennomført etter fondets fjerde gjennomgang av selskaper som kan omfattes av kullkriteriet som Stortinget vedtok i 2016.

Så langt er totalt 69 selskaper utelukket på grunn av kullkriteriet. Ytterligere 13 er satt til observasjon, framgår det av rapporten Ansvarlig forvaltning i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) som ble lagt fram tirsdag.

Alt i alt har oljefondet utelukket 133 selskaper basert på kriterier som knytter seg til produksjon av tobakk, klasevåpen og kull, kriterier som handler om alvorlige brudd på menneskerettigheter, alvorlig miljøskade, bidra til klimaendringer, grov korrupsjon, grove brudd på grunnleggende etiske normer eller alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig og konfliktsituasjoner.

Ytterligere 19 selskaper er satt til observasjon basert på de samme kriteriene.

(©NTB)

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.