An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

- Oceanteam villedet markedet

Southern Ocean. Foto: Oceanteam.

Southern Ocean. Foto: Oceanteam.

Artikkel av: Øystein Byberg
13. mars 2018 - 16.35

Finanstilsynet har vurdert Oceanteam ASAs børsmelding til Oslo Børs 24. februar 2018 kl. 10:38.

«Finanstilsynet kan ikke se at opplysningene gitt i nevnte melding gir et rettvisende bilde av foretakets økonomiske situasjon. Tvert imot er den finansielle informasjonen som er gitt mangelfull og vil kunne gi investorer og andre interesserte parter villedende signaler», heter det.

Finanstilsynet forutsetter at vurderingene uttrykt i brevet fullt ut hensyntas ved utstedelse av foretakets årsregnskap for 2017.