An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Golden Close får backing av obligasjonseiere

Riggselskapet Golden Close Maritime får sterk støtte til nytt forslag om endring i en av låneavtalene.

Deepsea Metro I. Foto: Odfjell Drilling

Deepsea Metro I. Foto: Odfjell Drilling

Artikkel av: Are  Strandli
26. april 2018 - 17.04
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Golden Close Maritime, eieren av boreskipet Deepsea Metro I, sendte 12. april ut en innkalling til et obligasjonseiermøte med forslag om å gjøre visse endringer i låneavtalen til selskapets subordinerte konvertible obligasjonslån på 340 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner, som forfaller i 2022.

Forslaget innebar å gjøre endringer slik at selskapet kan behandle nevnte obligasjonslån "pari passu", altså likt, med selskapets aksjer på alle vis, samt gi selskapet muligheten til å oppfylle forpliktelsen sin ved å tilbakebetale obligasjonene med oppgjør i aksjer til konverteringskursen ved et eventuelt salg av boreskipet eller en fisjon/fusjon.

Torsdag ble obligasjonseiermøtet avholdt, og forslaget ble banket igjennom med 88,92 prosent av stemmene.

Konverteringskursen er 20 dollar pr. aksje etter en omvendt splitt som ble godkjent på selskapets generalforsamling i fjor sommer.

Markedsføres for nye oppdrag

Siden en kontraktsterminering i tredje kvartal  fjor, har boreskipet som driftes av Odfjell Drilling, ligget i Labuan i Malaysia i påvente av nye oppdrag, ble det opplyst i selskapets fjerdekvartalsrapport.

Boreskipet markedsføres aktivt over hele verden for å holde det i gang og unngå å legge det i kaldt opplag. Ifølge selskapet eksisterer det muligheter, men konkurransen er tøff. 

Boreskipets bokførte verdi var på 314 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal, ifølge selskapet som i januar innhentet verdivurderinger fra to uavhengige meglere.

Den ene anslo en verdi på 325 millioner dollar, mens den andre verdsatte boreskipet til 380 millioner dollar.

- På grunn av markedsforholdene, den nåværende sysselsettingen og markedsutsiktene er styret av den mening at den bokførte verdien reflekterer et beste estimat, skrev styret i rapporten.

Sammenlignet med verdivurderingen gjort i tredje kvartal 2017, er det verdt å merke seg at megleren med den laveste vurderingen har senket verdianslaget sitt med ytterligere 45 millioner dollar, mens den andre har økt det med 50 millioner dollar.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.