An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Handelsbanken Capital Markets oppdaterer

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
16. april 2018 - 09.14

Mandag venter vi ingen nøkkeltall for norsk økonomi, men på torsdag får vi Norges Banks utlånsundersøkelse for 1.kvartal.

Videre får vi på fredag Statistisk sentralbyrås (SSB) konjunkturbarometer for industrien, igjen for 1. kvartal.

Få endringer

Etter at boliglånsforskriften ble innført med virkning fra 1.januar i fjor, strammet bankene inn sin kredittpraksis overfor husholdningene.

«Ifølge bankene er det særlig innføringen av tak på gjeldsgrad som har hatt en innstrammende effekt. Ifølge de løpende utlånsundersøkelsene var innstrammingen særlig markert i 1. kvartal i fjor, hvilket ikke var spesielt overraskende», heter det i morgenrapporten fra Handelsbanken Capital Markets.

Bankene strammet også ytterligere noe inn i 2. kvartal.

«Men etter det igjen har det vært små endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene. Vi venter heller ikke at bankene vil rapportere om noen særlige endringer i kredittpraksis gjennom 1. kvartal», skriver økonomene.

Effekten av bankenes innstramming er at låneetterspørselen blant husholdningene har gått ned.

«Det så vi særlig i utlånsundersøkelsen fra i fjor høst. Nedgangen i låneetterspørselen har gått parallelt med nedkjølingen i boligmarkedet».

Myk landing

Men boligmarkedet har ifølge Handelsbanken Capital Markets trolig passert bunnen. Prisene steg sesongjustert igjen i februar og mars, og kanskje fikk vi ifølge økonomene et lite varsel om det i forrige utlånsundersøkelse hvor det ble forventet sidelengs/forsiktig oppgang i låneetterspørselen igjen.

«Informasjonen så langt har gjort oss enda tryggere på at boligmarkedet har fått en myk landing. Trolig ble prisbunnen nådd i januar», skriver økonomene.

Jevn oppgang

På fredag får vi SSBs konjunkturbarometer for industrien.

«Barometeret har vist en jevn oppgang siden bunnen ble nådd i løpet av høsten 2015. I 1. kvartal i fjor brøt det så vidt gjennom til positivt territorium, med påfølgende vekstoppgang gjennom resten av året. Og selv om den separate PMI-indeksen har tatt seg litt ned fra toppen, er det utsikter til at vekstsignalene fra barometeret kan ta seg ytterligere noe opp», heter det fra Handelsbanken Capital Markets.

Riktignok har de faktiske industriproduksjonstallene vært svakere enn forventet de siste månedene. Men i utgangspunktet vurderer økonomene industriutsiktene som gode i år, som følge av ny oppgang i oljeinvesteringene og fortsatt solid global vekst.

«Vi ser nå at investeringene stiger raskere blant våre handelspartnere. Og i neste runde kommer dette de norske innsatsvareleverandørene til gode», heter det i rapporten.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.