Børs og finans

NTS-datter fusjonerer

Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Artikkel av: John Inge Seljehaug
16. april 2018 - 15.29

Mandag er det inngått en intensjonsavtale mellom NTS ASA og Kåre Bjørn Krystad og Ola Krystad, som aksjonærer i KB Dykk AS, og Fanøyskjæret AS, som aksjonær i AQS Holding AS, om fusjon av KB Dykk AS og AQS AS, som er heleid av AQS Holding AS, med AQS AS som overtakende selskap og vederlagsaksjer utstedt av AQS Holding AS.

Det er en forutsetning for avtalen at due Diligence er gjennomført med tilfredsstillende resultat og at partene blir omforent om en endelig aksjonæravtale samt fusjonsplan mv. Det forventes at fusjonen blir gjennomført i løpet av 1. halvår med regnskapsmessig virkning fra 1. mai 2018, opplyses det i en melding. 

Begge selskapene er aktører innen servicebåt segmentet og tilbyr hovedsakelig ulike servicetjenester til havbruksnæringen, deriblant fortøyningsarbeid, avlusing, notvasking, ROV-operasjoner samt dykking.

KB Dykk AS er lokalisert i Rørvik i Trøndelag og ble etablert i 2006. Selskapet har de senere årene opplevd sterk vekst med 64 ansatte pt omsetning i 2017 på 11 millioner kroner. 

AQS AS er lokalisert i Flatanger i Trøndelag og ble etablert i 1991. Virksomheten har 100 ansatte og hadde i 2017 en omsetning på 161 millioner kroner. 

Etter fusjonen vil selskapet være i besittelse av 20 servicebåter til dekning av operasjonsområde fra Trøndelag til Finnmark.

Bytteforholdet i fusjonen er foreløpig avtalt til 54 prosent til AQS AS og 46 prosent til KB Dykk AS.

NTS ASA har en eierandel på 50,1 prosent i KB Dykk AS. 

Etter fusjon mellom selskapene vil NTS ASA sin eierandel i AQS Holding bli cirka. 23 prosent, og dette selskapet vil bli et tilknyttet selskap i konsernet. Dette medfører at NTS ASA ikke vil rapportere i servicebåtsegmentet etter fusjonen.