An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

DNB-fond takker ja til bud

DNB Asset Management casher inn i Saferoad.

Foto: Saferoad.

Foto: Saferoad.

Artikkel av: Øystein Byberg
16. mai 2018 - 10.44
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Onsdag morgen ble det kjent at FSN Capital byr 30,10 kroner pr aksje for Saferoad.  Det betyr at selskapet prises til 2.067 millioner kroner. Budet tilsvarer en premie på 51 prosent i forhold til sluttkurs tirsdag.  

Fond forvaltet av DNB Asset Management har akseptert bud for 6.093.699 aksjer i Saferoad, tilsvarende 9,14 prosent av utestående aksjer. Fond forvaltet av DNB Asset Management vil om alle betingelser oppfylles og budet går gjennom eie null aksjer i Saferoad, fremgår det av en børsmelding. 

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.