Børs og finans

Milliardkontrakt til Akastor-datter

- Dette er en viktig milepæl. 

Akofs Seafarer (tidligere Skandi Aker). Foto: Akastor

Akofs Seafarer (tidligere Skandi Aker). Foto: Akastor

Artikkel av: Are  Strandli
16. mai 2018 - 10.44

Equinor har onsdag inngått en intensjonsavtale med Akastors heleide datterselskap AKOFS Offshore for lette brønnintervensjonstjenester på  norsk sokkel.

Den faste perioden er på fem år, med opsjoner på forlengelse i ytterligere tre år.

Kontraktsverdien for femårsperioden er på 370 millioner dollar, tilsvarende tre milliarder kroner.

Arbeidet som skal utføres med fartøyet AKOFS Seafarer har planlagt oppstart i første halvdel av 2020.

Før oppstart må fartøyet gjennomgå nødvendige modifikasjoner og oppgraderinger.

- Dette er en viktig milepæl for selskapet, sier konsernsjef Geir Sjøberg i AKOFS Offshore i en kommentar.