Børs og finans

To kjøpsanbefalinger - én salgsanbefaling

Investtech. Fra venstre: Geir Linløkken, Fredrik Tyvand, Espen Grønstad og Asbjørn Taugbøl. Foto: Kyrre Lien.

Investtech. Fra venstre: Geir Linløkken, Fredrik Tyvand, Espen Grønstad og Asbjørn Taugbøl. Foto: Kyrre Lien.

Artikkel av: Stian Jacobsen
16. mai 2018 - 10.09

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Grieg Seafood og Panoro Energy mens Wilh. Wilhelmsen får en salgsanbefaling.

- Grieg Seafood brøt opp gjennom motstanden ved 84 kroner for en måned siden. Dette åpner for videre oppgang, og ved reaksjoner tilbake, ligger det nå støtte ved 84 kroner.
Kursen steg over fem prosent etter presentasjon av kvartalstallene tirsdag. Det er ingen motstand over dagens nivå, og videre oppgang signaliseres. Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Panoro Energy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Det er etablert støtte ved ni kroner, som kursen nå reagerer opp fra, og det er lite motstand som begrenser oppsiden. Volumbalansen er positiv, noe som styrker trendbildet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Panoro Energy. Panoro Energy forventes å legge frem kvartalstallene 24. mai. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.

- Wilh. Wilhelmsen Holding brøt ned fra en rektangelformasjon i begynnelsen av mars. De siste ukene er motstanden ved 235 kroner ble testet, men kursen har reagert ned. Det er nå utløst et nytt salgssignal ved brudd på støtten ved 218 kroner. Videre nedgang indikeres.
Sterkt negativ volumbalanse indikerer at pessimismen blant investorene er økende. RSI er under 30 etter kursnedgangen de siste ukene. Aksjen har dermed et sterkt negativt momentum på kort sikt og videre nedgang er signalisert. Neste støttenivå er rundt 200 kroner, mens det ved reaksjoner opp er motstand ved 218 og 235 kroner. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.