An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

AF Gruppen får Statkraft-jobb

3,8 kilometer til kraftmagasin.

Foto: AF Gruppen.

Foto: AF Gruppen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. juni 2018 - 11.51

AF Gruppen er innstilt av Statkraft Energi om å utføre bygging av ny adkomsttunnel og -vei til Eringsdalen kraftverks magasiner i Høyanger kommune, går det frem av en børsmelding.

Byggingen omfatter en 3,8 kilometer lang anleggstunnel, og oppgradering av ca. 10 kilometer anleggsvei fra Eiriksdal kraftverk til Eringsdal.

Tunnel- og veisystemet skal gi adkomst til vannkraftmagasinene på fjellet og benyttes ved kommende oppgraderingsarbeider av dammer.

Arbeidene starter opp i september 2018, og ferdigstilles i mars 2021, og avtalesummen estimeres til 200 millioner kroner.

Les mer her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.