Børs og finans

AF Gruppen får Statkraft-jobb

3,8 kilometer til kraftmagasin.

Foto: AF Gruppen.

Foto: AF Gruppen.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
14. juni 2018 - 11.51

AF Gruppen er innstilt av Statkraft Energi om å utføre bygging av ny adkomsttunnel og -vei til Eringsdalen kraftverks magasiner i Høyanger kommune, går det frem av en børsmelding.

Byggingen omfatter en 3,8 kilometer lang anleggstunnel, og oppgradering av ca. 10 kilometer anleggsvei fra Eiriksdal kraftverk til Eringsdal.

Tunnel- og veisystemet skal gi adkomst til vannkraftmagasinene på fjellet og benyttes ved kommende oppgraderingsarbeider av dammer.

Arbeidene starter opp i september 2018, og ferdigstilles i mars 2021, og avtalesummen estimeres til 200 millioner kroner.

Les mer her.