Børs og finans

Bud på Belships

Caroline og Kristin Tidemand byr på Belships. (Oppdatert med kommentarer)

Foto: Belships

Foto: Belships

Artikkel av: Øystein Byberg
13. juni 2018 - 08.43

Det har kommet et kontantbud fra AS Consensio på 5,50 kroner per Belships-aksje. Det er 50 øre (10 prosent) over mandagens sluttnotering på 5,00 kroner.

Bulkrederiet prises dermed til 2.577 millioner kroner.

Consensio eies 100 prosent av Tidships AS, som fra før sitter på 5.020.432 aksjer, tilsvarende 10,72 prosent.

Tidships kontrolleres av Caroline og Kristin Tidemand.

- Dette er en strategisk god match for oss, og vi ønsker å optimalisere driften, sier Caroline Tidemand i en pressemelding.

- Vi har hatt et eierskap til dette selskapet gjennom flere generasjoner. Selskapets hovedaksjonær har signalisert at han ønsker å vurdere sin eierposisjon, og for oss er det da helt naturlig å legge inn et bud på samtlige aksjer. Vi kjenner rederiet godt, og vårt mål er å videreutvikle selskaper, sier Kristin Tidemand.

Caroline Tidemand mener budet er fair og rettet mot samtlige aksjonærer.

Budpremien er på 8,5 prosent i forhold til volumvektet kurs de siste tre månedene og 7,0 prosent de seks siste månedene. 

Budet er betinget av en akseptgrad på minst 90 prosent, men sier samtidig at Consensio vil være villig til å redusere denne graden til 67 prosent dersom dagens største eier, Sonata AS, ønsker å fortsette som eier av en minoritetsandel.

Consensio har engasjert Danske Bank som finansiell rådgiver og Ro Sommernes som juridisk rådgiver i forbindelse med budet.