An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Dette bør du vite om Trumps handelskrig

AP Photo/Susan Walsh/NTB/Scanpix.

AP Photo/Susan Walsh/NTB/Scanpix.

Artikkel av: NTB
12. juni 2018 - 17.08

* 1. mars kunngjorde USAs president Donald Trump at han ville innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri.

* 8. mars underskriver Trump beslutningen, men lover å unnta Canada og Mexico fra tollen.

* 22. mars sier Trump at også EU og seks andre land foreløpig er unntatt tollen.

* 23. mars trår straffetollen i kraft for de landene som ikke har blitt unntatt.

* 1. april svarer Kina med straffetoll på 128 amerikanske varer.

* 3. april svarer USA med en trussel om toll på over 1.300 kinesiske varer.

* 4. april varsler Kina straffetoll på 106 amerikanske varer.

* 31. mai opphever Trump unntaket gitt til EU, Mexico og Canada. EU og Mexico svarer at de vil innføre toll på utvalgte amerikanske varer.

* 1. juni åpnet EU tvistesak mot USA hos Verdens handelsorganisasjon (WTO). Også Canada, Mexico, Kina og India har gjort det samme.

* 12. juni klaget også Norge tilleggstollen inn for WTO.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.