Børs og finans

Utvidet

Element fikk tilsynets konklusjon

Og: Finansieringen av Ambershaw Metallics (AMI) er fullført.

Element-sjef Cecilie Grue. Foto: CF Wesenberg

Element-sjef Cecilie Grue. Foto: CF Wesenberg

Artikkel av: Odd Steinar Parr
15. juni 2018 - 07.56
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Element gir i en børsmelding sendt ut torsdag kveld utfyllende kommentarer til tilbakemeldingen fra Finanstilsynet vedrørende den juridiske vurderingen av struktur for selskapets planlagte IRON-tokens.

Konklusjonen fra Finanstilsynet er at disse kan anses å være såkalte utility tokens.

- Klassifiseringen som utility token innebærer at verdipapirhandellovens regler tilknyttet finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer ikke vil komme til anvendelse på IRON-tokens. Dette er svært viktig for selskapet, blant annet fordi de token-børser som finnes i markedet i dag kun noterer utility tokens, heter det.

Les mer her.

I en separat børsmelding varsler Element at finansieringen av Ambershaw Metallics (AMI) er fullført.

Element eier per i dag 26,74 prosent av aksjene i AMI.

Selskapet har nå gjennomført siste transje av investeringen gjennom en ny konvertibel obligasjon og betalt det gjenstående beløpet på 4,85 millioner dollar til AMI.

- Vi er veldig fornøyde med å gjennomføre AMI-investeringen, som betyr at vi nå kan fokusere fullt ut på produksjonsstart i 3. kvartal 2018 og fremtidig børsnotering av denne ressursen i 2. kvartal 2019, sammen med vår partner Legacy Hill Resources, sier styreleder Lars Christian Beitnes i en kommentar.

Les mer her.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.