Børs og finans

- Et ekstremt utbyttecase

Roger Berntsen er i laks for å bli. Og øyner fete utbytter i olje.

Roger Berntsen. Foto. HegnarTV.

Roger Berntsen. Foto. HegnarTV.

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. juni 2018 - 12.20

Da Roger Berntsen gjestet HegnarTV-studio i februar, fortalte analysesjefen og forvalteren av Xtra-porteføljene i Netfonds Bank at han hadde sittet stille gjennom børsuroen i starten av året.

Siden har Oslo Børs steget mer enn ti prosent.

- Vi sitter stort sett alltid stille. Av og til benytter vi børsfall til å kjøpe flere aksjer i de selskapene vi allerede er investert i, sier Berntsen til Hegnar.no.

- Vår filosofi er å investere i selskaper som forhåpentlig har livets rett både på kort og lang sikt, samt selskaper som gitt underliggende markedsforhold kan bli virkelig store om 20-30 år, legger han til.

På Oslo Børs har Berntsen selskaper som Equinor (tidligere Statoil), DNB og Orkla i første kategori, og selskaper som Marine Harvest og Lerøy Seafood i andre kategori.

I laks for å bli

Laks har vært Berntsens foretrukne industrivalg i mange år.

- Slik kommer det mest sannsynlig til å være en god stund fremover også. Gitt dette bakteppet økte vi eksponeringen i laks i fjor høst. Etter våre beregninger ble flere selskaper da handlet med betydelig rabatt, altså priser godt under det vi med rimelig sikkerhet kan anta de er verdt, forteller forvalteren.

Siden har lakseaksjene vært i superform, og kursrekordene har falt som fluer i vår. Berntsen tror at trenden vil fortsette. Han er i laks «for the long run».

- Industrien opplever langsiktige vekstimpulser fra alle verdens regioner. Slik vi ser det, er det overveiende sannsynlig at disse vekstimpulsene vedvarer i overskuelig fremtid, sier Berntsen, som vil være ringside når Hegnar.no blåser senere i dag blåser i gang Investordagen 2018 i Oslo Konserthus.

- Marine Harvests inntjeningsevne kan om 20-30 år overgå de aller fleste på Oslo Børs, føyer han til.

Skatt rokker ikke

Han tror det å være liten i laks blir en konkurranseulempe fremover.

- Vi liker selskaper som har det «lille ekstra» i forhold til sine konkurrenter. I sjømat handler mye om produksjonskapasitet og distribusjonsnett. Derfor liker vi Marine Harvest og Lerøy best (de største), sier forvalteren.

- Det er naturlig for oss å anta at disse selskapene, gitt deres dominerende posisjon i dag, vil utvide til andre steder i verden og starte oppdrett av ulike typer fisk. I fremtidens sjørelaterte produksjon av fisk (proteiner), blir det ikke lett å vippe de største av pinnen, fortsetter han.

Trusselen om grunnrentebeskatning av oppdrett rokker ikke ved Berntsens syn.

- At politikere kontinuerlig søker etter nye inntektskilder er naturgitt. Derfor overrasker det ikke oss at laksesektoren og dens inntjeningsevne er i søkelyset. Vi ser på det som uunngåelig at lakseindustrien i Norge vil måtte betale mer skatt i fremtiden, sier han.

Berntsen understreker at han ikke nødvendigvis er enig i at industrien burde betale mer skatt.

- Dog innser vi at dette er en prosess vi ikke kan påvirke. Når det er sagt, er det vesensforskjeller mellom for eksempel vannkraft/olje på den ene siden og laks på den andre, derfor etterlyser vi mer nyanserte formuleringer fra politikernes side fremover, legger forvalteren til.

- Ekstremt utbyttecase

I olje liker Berntsen Equinor og Aker BP. Eller rettere sagt: selskapene i toppen av verdikjeden.

- I Equinor venter vi på at ratingbyråene (S&P/Moody’s) skal oppgradere selskapets kredittverdighet. Om så skulle skje - kanskje allerede til høsten, vil det være naturlig for selskapet å øke leteaktiviteten atskillig, og gå bredere ut med kontraktstildelinger, forteller han.

- Økt kredittverdighet vil sikre selskapet livets rett i mange tiår fremover. Equinor er ikke et vekstcase, men et bunnsolid utbyttecase - faktisk et ekstremt utbyttecase, sier forvalteren.

Trygg på oljeprisen

Dette henger naturligvis sammen med oljeprisen, som Berntsen er trygg på at skal videre oppover.

- Vi tror veksten i verdensøkonomien vil fortsette, spesielt i fremvoksende økonomier, noe som vil være stimulerende for oljeprisen. I tillegg kommer effekten av at OPEC har relativt god kontroll på tilbudssiden i oljemarkedet, sier Berntsen.

Analysesjefens beste gjetning for Brent-oljen er rundt 74 dollar fatet ved utgangen av 2018, stigende til 85 dollar ett år senere.

Facebook-toget

Finner du bunnsolide, langsiktige case på Oslo Børs andre steder enn i laks og olje?

- Det er, slik vi ser det, begrenset med attraktive industrier/sektorer på Oslo Børs, forklarer Berntsen.

Men et par eksempler finner han.

- Vi eide Tomra inntil i fjor høst, til fordel for økt eksponering i Aker BP. Det meste ligger til rette for at Tomra kan bli et robust industriselskap lenger frem i tid, da dagens miljøfokus er ekstremt (deres markeder er i god vekst), forteller forvalteren.

- Vi er for øvrig usikre på om selskapet er stort nok i dag til å stå imot hvis, eller når, større aktører går tungt inn i deres marked, sier Berntsen.

Han drar også frem en annen norsk og dominerende spiller i sin sektor: Schibsted.

- Selskapet har gjort mye riktig de senere årene, spesielt ved å satse tungt lokalt. Dette er, i våre øyne, deres reelle styrke. Ute i Europa eller andre verdensdeler vil det være verre å konkurrere, da de der vil måtte belage seg på å konkurrere med Facebook på de fleste områder, sier forvalteren.

- Gitt den kunnskapen vi har om Facebook, ligner det et tog som er umulig å stoppe, både på kort og mellomlang sikt, forteller Berntsen.

Mest tid til USA

Analysesjefen har aldri lagt skjul på at Warren Buffett er hans store ledestjerne, og i det hele tatt vier han mye tid til å analysere selskaper i USA.

- Faktisk bruker jeg mest tid på amerikanske selskaper, noe som hjelper meg mye i analysene av de norske, sier Berntsen.

Da han gjestet HegnarTV-studio i februar, karakteriserte han Apple som et kjempecase.

- Om 10-20 år vil selskapet dominere fire av 11 sektorer. I teknologi og telekom gjør de det allerede. Selskapet har sagt de vil bli store i helsesektoren. Det er naturlig å anta at Apple Watch i fremtiden vil brukes til å overvåke kroppen på en måte som gjør dagens «fastlegeordning» overflødig, sier Berntsen.

- Apple vil også skumme fløten i finans gjennom Apple Pay. Vi tipper altså at selskapet, om 10-20 år, vil bli like dominerende globalt som General Electric var på høyden, fortsetter han.

Lav gjeld viktig

Men tilbake til Oslo Børs. Hva tror du om veien videre?

- Der blir Equinor et viktig premiss. Vi mener Equinor er et utbyttecase, uten den ekstreme oppsiden fra dagens nivåer. I laks er situasjonen en helt annen, og der tror vi jo oppturen vil fortsette, sier han.

Berntsen venter seg mer av DNB.

- Begynner rentene å stige, vil bankaksjene gå, sier forvalteren.

Analysesjefen tror ikke Oslo Børs er dårligere stilt enn for to, fem eller ti år siden.

- Sier du 10 prosent snittavkastning i året, er ikke det noe dårlig bet. Men før eller siden får vi en krise, og da blir det viktig å være investert i kvalitetsselskaper, mener Berntsen.

- For eksempel har selskaper som Marine Harvest i prinsippet ikke gjeld lenger, sier analysesjefen.

- Orkla må våkne

Netfonds-forvalteren benytter igjen sjansen til å nevne laksegiganten i samme åndedrag som Orkla, der ti prosent av hovedporteføljen (Netfonds Xtra Bred) er investert.

- Orkla mangler utrolig nok sjømat i sin produktportefølje, og bør derfor forsøke å slå seg sammen med Marine Harvest. Orkla har sovet i timen i 2-3 år. De bruker store ressurser på å bekjempe sukkeravgiften, en avgift «hele verden» en gang vil innføre, mener Berntsen.

- Vi er først og fremst opptatt av at Orkla tar valg som gjør dem mest mulig robuste. Vi ønsker ikke en evt. situasjon der Orkla, litt lenger frem i tid, har svekket sin posisjon som merkevareselskap i Norge og Norden. Orkla må «ut på tur» til Asia, med laks i bagasjen, fortsetter han.

Men på kort og mellomlang sikt karakteriserer Berntsen Orkla som et godt verdicase.

- Orkla er ingen utrygg investering. Det er ikke «make or break» nå, men selskapet må våkne, avslutter Netfonds-forvalteren overfor Hegnar.no.

Vi minner om at Berntsen privat eier aksjer i Berkshire Hathaway, nest største eier av Apple. Han har også ansvaret for Netfonds Xtra-porteføljene, der vi finner Marine Harvest, Lerøy Seafood, Equinor, Aker BP, DNB, Orkla og Schibsted.