An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

- Ikke vårt område

Kan ikke stoppe ulisensierte «meglerhus»

- Vår hovedoppgave er å føre tilsyn med virksomheter som har tillatelse og sånn vil det alltid måtte være, sier Finanstilsynssjefen.

Morten Baltzersen.

Morten Baltzersen.

Artikkel av: Martine Holøien
14. juni 2018 - 08.06

Finanstilsynet sier de ikke har tvangsmidler til å stoppe finansrådgivere som uten konsesjon ringer rundt til pensjonister og småsparere for å få dem til å investere, ifølge DN.

- Når de opererer utenfor lovverket, er det straffeforfølgelse som må til. Vi har ikke politimyndighet, og ønsker oss heller ikke politimyndighet, sier Finanstilsynssjef Morten Baltzersen til avisen.

Indigo Finans overtalte eldre investorer og småsparere til å investere rundt 300 millioner kroner i eiendomsprosjekter.

Kapital fortalte historien om Indigo Finans gjennom en serie artikler i fjor vår, høst og i vinter og beskylder ifølge Journalisten Dagens Næringsliv for plagiat og tyveri av journalistisk åndsverk.

Her kan du lese alle artiklene Kapital publiserte om hvordan Indigo Finans loppet pensjonister, småsparere, kjente kulturpersoner og kreftsyk for enorme summer.

Både Indigo Finans og Omicron har fått ordre om å stanse virksomheten av Finanstilsynet – men ikke før de hadde fått eldre investorer til å kjøpe produkter og investeringer for til sammen om lag 500 millioner kroner.

- Det er en tidkrevende prosess, vi må gjøre det som kreves av forvaltningsloven med god opplysning, kontradiksjon, vedtak og klagerett. Så det vil ofte ta tid. Og det ligger i sakens natur at virksomheter som ønsker å drive ulovlig, ofte vil sno seg unna, sier Baltzersen til avisen.

- Vi kan pålegge dem å stanse virksomheten de var i, men de kan gå over til noe annet, vri litt på virksomheten og fortsette inntil vi får nye tips, erkjenner direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, overfor avisen.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.