Børs og finans

Kjetil Olsen:To nøkkeltall får oppmerksomhet

Tirsdag er det ifølge sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen to nøkkeltall som får oppmerksomhet.

Kjetil Olsen - Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kjetil Olsen - Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Artikkel av: Marianne Løland Skarsgård
12. juni 2018 - 08.43

«I dag er det to nøkkeltall som får oppmerksomhet; regionalt nettverk her hjemme klokken 10.00 og amerikanske KPI-tall for mai klokken 1430», heter det i morgenrapporten fra Nordea Markets tirsdag.

Beste indikatoren

Vil du vite om tilstanden og utsiktene den nærmeste tiden for norsk økonomi, er ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen Norges Banks regionale nettverk kanskje den beste indikatoren for det.

«Vi venter at nettverket bekrefter fortsatt god fart i økonomien, og trolig nært Norges Banks anslag på 0,7 prosent q/q vekst i fastlands-BNP. For deg som følger ekstra nøye med, innebærer det en tallverdi på samleindeksen på 1,4», skriver han, og fortsetter:

«Vi vil i tillegg til vekstindikatoren, holde et øye på indikatoren for kapasitetsutnytting og mangel på arbeidskraft. Dette vet vi Norges Bank ser nøye på når de skal gjøre en samlet vurdering av presset i norsk økonomi (produksjonsgapet).

Det skal ifølge Olsen bare et bittelite knepp opp på kapasitetsindikatoren, før nettverket antyder at norsk økonomi er i en normalsituasjon med et produksjonsgap på null.

Amerikansk KPI

Klokken 14.30 slippes amerikansk KPI for mai. Konsensus venter er månedsvekst på 0,2 prosent, noe som innebærer at tolvmånedersveksten øker fra 2,1 prosent i april til 2,3 prosent nå i mai.

«Litt merkelig derfor at det samme konsensus bare venter en årsvekst på 2,2 prosent. Så kan hende at et tall som i utgangspunktet er som forventet vil gi et positivt utslag på USD og amerikanske renter», skriver sjeføkonomen.

Nordea Markets tror en prisvekst på 2,3 prosent vil berolige FOMC og være med på å bidra til at minst ett medlem i den pengepolitiske komiteen oppjusterer synet sitt fra tre økninger totalt i 2018 til fire.

«Mediananslaget blant medlemmene i den pengepolitiske komiteen har lenge vært tre renteøkninger, men det holder at et medlem oppjusterer med en renteøkning for at også medianen blir løftet. Men svaret på det får vi først i morgen kveld», heter det fra Olsen.

ECB på torsdag blir ifølge Nordea-økonomen mer spennende enn mange trodde for kort tid siden, etter flere hint i det siste om at QE-programmet trolig blir avsluttet i år og at en beslutning om dette kan bli tatt allerede denne uken.