Børs og finans

Kjøpte aksjer for 47 millioner

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Meglerbordet i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Stian Jacobsen
12. juni 2018 - 16.54

DNB har i dag kjøpt 299.000 egne aksjer til en snittkurs på 157,5184 kroner, tilsvarende litt over 47 millioner kroner.

Etter dette eier DNB totalt 1.618.000 egne aksjer, i tillegg til de av DNBs egne aksjer som vil bli slettet etter gjennomføringen av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekjøpene utført før den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 6. juni 2018. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet.