An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Næringsliv

Lanserer nytt lånetilbud for skip

Fra mandag 25. juni kan Eksportkreditt Norge gi lån for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på havturné i Kirkenes tidligere i år. Her på besøk hos Kimek. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på havturné i Kirkenes tidligere i år. Her på besøk hos Kimek. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen
22. juni 2018 - 13.42
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

Det nye tilbudet gjelder ferger, fiskebåter, brønnbåter og båter til nærskipsfart.

- Jeg er glad for å melde om at Eksportkreditt Norge sitt tilbud fra mandag vil bli utvidet til å kunne tilby markedslån til skip som blir bygd i Norge og som skal brukes i Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Skipsfinansieringsordningen er en ny, midlertidig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, når disse skipene skal brukes i Norge. Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) sin garantiramme er på ti milliarder kroner i 2018.

- Dette er et relevant og treffsikkert tiltak som vil føre til økt aktivitet i norske verft og gjør at vi beholder kompetanse og arbeidsplasser i Norge. Ordningen kan øke verdiskapningen i Norge og bidra til omstilling og en bærekraftig velferdsstat, sier Røe Isaksen.

Ordningen er treårig og skal evalueres. Eksportkreditt Norge gir lån på markedsvilkår, og GIEK gir garantier med like vilkår som bankene. Formålet er at redere i Norge oppnår finansiering med markedsvilkår, og dermed medvirker til økt aktivitet for skipsverft i Norge.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.