Børs og finans

Rekordresultat for Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen leverer tall for 2017.

Olav Thon. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Olav Thon. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Artikkel av: Martine Holøien
13. juni 2018 - 10.56

Olav Thon Gruppen melder om et resultat før skatt på 2,3 milliarder kroner, som er en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med 2016 da resultat før skatt utgjorde 1,7 milliarder kroner. 

Resultat etter skatt ble 1,9 milliarder kroner, mot 1,3 milliarder kroner året før.

Driftsinntektene kom inn på 10,9 milliarder kroner, sammenlignet med 10,2 milliarder kroner i fjor.

Salgsinntekter fra boligprosjekter utgjorde 820 millioner kroner. Konsernets eksterne leieinntekter økte med syv prosent til 4.541 millioner kroner. Økningen forklares både av ferdigstilte eiendomsprosjekter og en generell leievekst i eiendomsporteføljen.

Utleie av kontorlokaler ga en inntekt på om lag 760 millioner kroner, tilsvarende rundt 14 prosent av gruppens leieinntekter.

Ved årsskiftet eide Olav Thon Gruppen 78 kjøpesentre i Norge og Sverige og forvaltet 31 sentre for andre eiere.

Leieinntektsnivået i konsernets norske kjøpesentre økte i 2017 med to prosent til 2.800 millioner kroner. Butikkomsetningen økte med en prosent til 54,0 milliarder kroner, mens den organiske omsetningsveksten fra 2016 vurderes til om lag to prosent.

- 2017 var et svært godt år for Olav Thon Gruppen, og konsernets resultat før skatter økte med nesten 40 prosent til 2,3 milliarder kroner. Dette er ny rekord. Resultatveksten kan forklares av flere ting, blant annet økte resultater fra boligprosjekter som er ferdigstilt, økte leieinntekter fra eiendommene, en betydelig resultatvekst i Thon Hotels og lavere finanskostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Hele årsrapporten her