Børs og finans

Vil akselerere veksten

Scatec Solar vil hente penger

Vurderer rettet emisjon på 10 millioner nye aksjer. 

Foto hentet fra Scatec Solars hjemmesider.

Foto hentet fra Scatec Solars hjemmesider.

Artikkel av: John Inge Seljehaug
13. juni 2018 - 16.43

Scatec Solar opplyser i en børsmelding onsdag at selskapet vurderer en rettet emisjon på inntil 10 millioner nye aksjer, tilsvarende 9,7 prosent av selskapets utestående aksjekapital.

Nettoprovenyet fra emisjonen er tiltenkt å akselerere veksten, inkludert egenkapital-investeringer i storskala solprosjekter, skriver selskapet.

Scatec Solar skriver blant annet at det er i ferd med å sikre ytterligere prosjekter, og venter å starte bygging av flere av disse senere i 2018. 

Tegningskursen i den rettede emisjonen vil bli bestemt gjennom en akselerert bokbyggingsprosess. Antall aksjer og tegningskurs ventes offentliggjort torsdag morgen. 

Nordea Bank, Pareto Securities, Sparebank 1 Markets og ABN AMRO Bank som tilretteleggere.