Børs og finans

Teknisk analyse:

Tre råvarer – to ekte og en kunstig

Oljeprisen kan ha nådd toppen for denne gangen. Gull trender sidelengs til litt ned, mens bitcoin faller til kritisk nivå.

Bitcoin: Kjøpssignal ved brudd på 10.000-nivået. Salgssignal ved fall under 6.570 dollar.

Bitcoin: Kjøpssignal ved brudd på 10.000-nivået. Salgssignal ved fall under 6.570 dollar.

Artikkel av: Stein Ove Haugen
13. juni 2018 - 12.47

Bitcoin gikk som en kule gjennom 2017, men etter toppen på 20.089 dollar den 17. desember falt kryptovalutaen 70 prosent. Siden det har bitcoin brutt den fallende trenden og grovt sett svinget mellom 11.600 og 6.600 dollar.

Det betyr også at ved brudd på et av de to nivåene vil det bli utløst et signal om at bitcoin enten kan falle 5.000 dollar eller stige 5.000 dollar. Opp mot 21.600 dollar og ny all-time high - eller ned mot 1.600 dollar og det laveste siden mai i fjor.

Bitcoin ligger under sine 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og det såkalte dødskrysset som ble etablert i februar, da 50-dagers snittet falt under 200-dagers snittet, legger fremdeles en demper på utviklingen. Et dødskryss er som regel et dårlig tegn for den videre utviklingen og så lenge det dominerer i chartet kan det i beste fall bety en fortsatt sidelengs bevegelse mellom 11.600 og 6.600 dollar.

Bitcoin var oppe og snuste på 10.000 dollar den 5. mai, men snudde altså ned igjen og falt nesten 30 prosent. 10.000-nivået kan bli et viktig nivå ved en eventuell ny opptur. Kommer kryptovalutaen opp dit igjen vil den i så fall ha brutt både sitt 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og utløst flere kjøpssignal. Og skulle bitcoin fortsette forbi 10.000 dollar kan det også åpne for videre oppgang gjennom toppen i intervallet 6.600 til 11.600 dollar.

Frem til den siste nedturen til 7.100 dollar har det vært en positiv undertone i RSI-chartet, men da ble også den brutt. Det er som regel et svakhetstegn. Siste bunn ligger imidlertid fremdeles over bunnen fra februar, og slik sett er det ennå en slags positiv undertone i kryptovalutaen.

For å bekrefte den positive undertonen, og gi et håp om at de glidende snittene skal brytes og utløse kjøpssignal, må også 50-nivået og den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet brytes. Og skjer det ser det teknisk sett straks litt lysere ut. Men fremdeles må 11.600-nivået brytes for å signalisere oppgang mot tidligere høyder fra desember i fjor.

Faller bitcoin under 6.600 bør man følge nøye med i timen! I skrivende stund er den ned over 6 prosent til 6.465 dollar.

Gullprisen tester trenden

Gullprisen har steget jevnt og trutt siden desember 2016. I forkant av det brøt den også den lange fallende trenden.

Siden januar i fjor har gullprisen utviklet en stigende trend, men siden januar i fjor har den snudd ned igjen flere ganger, fra rundt 1.355 dollar. I den perioden svinget gullprisen mellom 1.311 og 1.355 dollar, noe som betydde at ved brudd på et av de to nivåene ville det bli utløst et signal om at den enten kunne stige 44 dollar eller falle 44 dollar. Opp mot 1.399 dollar eller ned mot 1.267 dollar.

Det var det siste som skjedde og selv om den ikke har falt så mye enda, er det fremdeles mulig at den gjør et. Uansett signaliserer det fremdeles at bunnen i den stigende trenden kan bli testet.

De glidende snittene har også snudd ned og er i ferd med å etablere et såkalt dødskryss. Det kan være et signal om at bunnen i trenden skal testes og kanskje til og med et signal om at den kan bli brutt. Og potensialet er som nevnt fremdeles ned til 1.267 dollar.

Den positive undertonen i RSI-chartet, som har støttet den stigende trenden hele veien, ble også brutt i midten av mai. Det er teknisk sett ofte også et signal om at det kan komme et trendbrudd.

I toppen av RSI-chartet dominerer i tillegg de fallende trendlinjene, som legger et press på stigningstakten og legger en demper på hele utviklingen i gullprisen.

Den tekniske analysen tilsier i øyeblikket at sannsynligheten er stor for at bunnen i den stigende trenden vil bli testet, og det er heller ikke usannsynlig at den kan bli brutt og at gullprisen i neste omgang skal teste den tekniske støtten på 1.266- og kanskje 1.241-nivået.

For å unngå det må RSI bryte tilbake over 50-nivået og den første fallende trendlinjen, men skal gullprisen opp igjen til 1.355 og stige til gamle høyder må også den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet brytes.

Gullprisen: Salgssignal ved fall under 1.290-nivået. Kjøpssignal ved brudd på 1.311 dollar.

Oljeprisen ut av trenden

Oljeprisen har økt stigningstakten og brutt ut av den lange stigende trenden. Det skjedde etter at bunnen i den lange trenden ble testet i juni i fjor. Oppturen har vart i et år nå og slike trender, kan i henhold til teorien vare i 1 – 3 år. Det kan bety at trenden kanskje nærmer seg slutten, men det kan også bety at den fortsetter.

Den stigende sekundærtrenden har en enda brattere stigningstakt, men denne kan nå få seg en knekk. Den bratte positive undertonen i RSI-chartet er brutt og RSI falt i tillegg under 50-nivået. I forkant av det ble også den lange positive undertonen i RSI-chartet brutt, noe som ofte er et signal om at stigningstakten kan være på vei ned igjen.

Siste topp i RSI-chartet ble også satt under den forrige toppen, og dermed har vi en fallende tendens i toppen som også signaliserer at toppen kanskje er nådd for denne gangen.

Den stigende sekundærtrenden er fremdeles intakt, men faller oljeprisen under 75-dollar vil den bli brutt og kan det også bli testing av 50-dagers glidende gjennomsnitt, 73-nivået og bunnlinjen i den stigende trenden.

Oljeprisen: Salgssignal ved brudd på bunnlinjen i den stigende trenden. Kjøpssignal ved passering av den høyeste oljeprisen intradag i mai på 80,49 dollar.