Børs og finans

Snart opp 300 prosent

2020 Bulkers til nye høyder

Aksjekursen til det Trøim-kontrollerte rederiet har steget med 268 prosent i løpet av kun et drøyt halvår (Korrigert).

Tor Olav Trøim - Foto:Finansavisen

Tor Olav Trøim - Foto:Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
11. juli 2018 - 14.18

Verdien av tørrbulkrederiet 2020 Bulkers har nå passert en halv milliard kroner etter at en aksjepost på drøyt tre millioner aksjer skiftet hender tirsdag ettermiddag.

Det betyr at én aktør har kjøpt aksjer for rundt 187 millioner kroner, noe som tilsvarer rundt 35 prosent av selskapet.

Hvem kjøper og selger er, er foreløpig ukjent.

Aksjeposten ble omsatt til kurs 60 kroner – noe som utgjorde et hopp på drøyt 11 prosent. 

Siden emisjonen som ble gjort i forkant av at rederiet ble introdusert på den norske OTC-listen i desember i fjor til kurs 16,30 kroner, har rederiets aksjekurs dermed økt formidabelt.

I løpet av et drøyt halvår er oppgangen på hele 268 prosent.

Basert på den siste omsetningen, verdsettes selskapet nå til 524 millioner kroner.

Åtte nybygg

Rederiet som ble etablert av Tor Olav Trøims selskap Magni Partners i fjor høst har, etter utøvelse av opsjoner, åtte Newcastlemax tørrbulkskip under bygging ved verftet New Times Shipyard i Kina.

De første to skipene har en kostpris på 44,2 millioner dollar pr. stykk, mens de siste seks har en prislapp på 44,7 millioner dollar. Levering er ventet mellom september 2019 og mai 2020.

I slutten av april utøvde selskapet opsjoner på å utstyre alle skipene med såkalte skrubbere som renser eksosen, noe som øker prislappen med to millioner dollar pr. skip.

«Unikt spill»

Meglerhuset Fearnley Securities har tidligere omtalt 2020 Bulkers som et unikt spill.

I mai publiserte Fearnley-analytikerne Espen L. Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby en analyse der de skrev at 2020 Bulkers tilbyr eksponering mot to betydelige hendelser som ventes vil materialisere seg de kommende to årene.

Den ene er høyere skipsverdier, og den andre er en forvrenging av markedet for skipsdrivstoff.

Og når det gjelder det sistnevnte momentet, beskrives det som en kjempefordel at skipene bestilles med skrubbere som gjør at de tilfredsstiller de kommende IMO-kravene til svovelinnhold i drivstoffet.

Meglerhuset mener at prisen på to millioner dollar ekstra pr skip som Trøim betaler for å installere skrubbere kan være tilbakebetalt i løpet av mindre enn ett år.

Fearnley opererer med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 70 kroner.

Trøim

Før tirsdagens aksjehandel, kontrollerte Trøim 50 prosent av 2020 Bulkers gjennom Magni Partners, mens hedgefondet Titan Opportunities Fund satt med 20 prosent av aksjene.

Fredrik Halvorsen eide også 20 prosent direkte gjennom sitt selskap Halvorsen’s Fabrikk AS.

De resterende 10 prosentene var inntil i går eid av andre investorer.