Børs og finans

Avfeier dommedagsprofetier

ABG-topp: Våre meglere og analytikere er «alive and kicking»

Nytt regelverk fører til fallende aksjehandelsinntekter for ABG Sundal Collier. Da er det godt at pengene renner inn fra investeringsbankvirksomheten. 

Knut Brundtland - Foto: Finansavisen

Knut Brundtland - Foto: Finansavisen

Artikkel av: Are  Strandli
13. juli 2018 - 18.08

Innføringen av det nye EU-regelverket MIFID II, som blant annet betyr at investorene må betale direkte for analyser, kunne føles på ABG-meglernes kropper i 2. kvartal.

Meglerhusets inntekter økte med fire prosent til 309 millioner kroner i andre kvartal i år, sammenlignet med andre kvartal i fjor, men det var kun fordi investeringsbankvirksomheten gjorde det skarpt.

Inntektene fra Markets-divisjonen som primært består av verdipapirhandel og analyse, falt med 15 prosent til 150 millioner kroner i andre kvartal fra tilsvarende kvartal året før.

Mens inntektene fra handel innen ikke-aksje relaterte verdipapirer som obligasjoner og valuta holdt seg stabile fra året før på 49 millioner kroner, falt inntektene fra aksjehandel med 21 prosent til 102 millioner kroner.

Dette skyldes delvis innføringen av det nye regelverket, fremgår det av andrekvartalsrapporten til meglerhuset. ABG hadde imidlertid ventet at det skulle bli verre.

- Hittil i år har inntektene våre fra megler- og analysetjenester kommet ned med 10-15 prosent, betydelig mindre enn det estimerte generelle markedssnittet på 20-30 prosent, skriver meglerhusets toppsjef Knut Brundtland i rapporten.

- Dette indikerer at vi har tatt markedsandeler, fastslår han.

ABG-sjefen mener at livet «post MiFID II» har startet å stabilisere seg, både blant investorer og meglere, og forklarer at meglerhusets ansatte fortsetter å tilpasse seg den nye hverdagen og de nye kravene som stilles etter innføringen av det nye regelverket.

- Til tross for noen MiFID II-dommedagsprofetier, er våre meglere og analytikere «alive and kicking», konkluderer han.

Inntektsløft

«Alive and kicking» er i aller høyeste grad også meglerhusets ansatte som jobber i investeringsbankvirsomheten som blant annet hjelper selskaper med innhenting av egen- og fremmedkapital, samt bistår med børsnoteringer, oppkjøp, fusjoner og restruktureringer.

Denne delen av meglerhuset bidro med en inntektsøkning på 32 prosent år over år. Inntektene endte på 159 millioner kroner, og driftsresultatet før utbetaling av variabel lønn, økte med over 50 prosent til 90 millioner kroner.

Pr. hode var inntektene på rett under to millioner kroner.

- Investment Bank-operasjonen vår har opplevd en brukbar inntektsvekst, og har fullført flere landemerketransaksjoner gjennom kvartalet, skriver Brundtland og trekker frem bidraget fra partnerne i Vika Project Finance som fullførte fem transaksjoner innen eiendomssyndikering i løpet av andre kvartal.

Meglerhuset hjalp seismikkselskapet Polarcus med sin restrukturering og tilhørende emisjon, og da Odfjell Drilling hentet 175 millioner dollar, tilsvarende 1,4 milliarder kroner, i en rettet emisjon i april, var ABG også sterkt delaktig.

Videre var meglerhuset rådgiver for oljeselskapet Okea i forbindelse med kjøpet av Shells andeler i Draugen og Gjøa, samt tilrettela for obligasjonslånet på 180 millioner dollar, eller rett over 1,4 milliarder kroner, som ble plassert i tilknytning til oppkjøpet.

Tror på rekordår

Brundtland forteller i rapporten at investorene blir stadig mer selektive, men venter fortsatt et godt marked for børsnoteringer i andre halvår.

- Vi tror det er appetitt for en rekke IPOer som er planlagt til andre halvdel av 2018, skriver han.

Han tror også på ny rekord i markedet for high yield-obligasjoner.

- Et totalt utstedt volum hittil i år på 73 milliarder kroner, sammenlignet med 118 milliarder kroner for hele 2017 indikerer at 2018 kan bli nok et rekordår for high yield-obligasjoner dersom markedene forblir åpne.

Etter utløpet av andre kvartal har ABG bidratt til å hente 120 millioner kroner i en rettet emisjon for Seabird Exploration, samt 150 millioner kroner til Avida Holding. Videre har meglerhuset bistått NOKAS med salget av 49,9 prosent av selskapets aksjer til Sector Alarm.

Ifølge kilder Hegnar.no har snakket med, fungerer ABG også som finansiell rådgiver for det kriserammede riggselskapet Fred. Olsen Energy som sliter i et tøft riggmarked, og dermed har sett seg nødt til å slutte å betale sine finansielle kreditorer.

Det er imidlertid ikke bekreftet fra ABG-hold.

Meglerhusets aksjekurs endte uendret på seks kroner fredag. Markedsverdien er dermed på drøyt 2,7 milliarder kroner.

Hittil i år har aksjen steget snaut ni prosent, mens oppgangen er på rett over 21 prosent det seneste året.