An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Entras kvartalstall: Overgår forventningene

Selskapet vil også iverksette tilbakekjøpprogram. 

Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Artikkel av: Nicolai C. Steckmest Sivertsen
11. juli 2018 - 07.09

Entra fikk et resultat fra eiendomsdrift på 364 millioner kroner i andre kvartal 2018, mot 328 millioner kroner i samme kvartal året før.

Det var ventet et resultat fra eiendomsdrift på 352 millioner kroner, ifølge konsensusestimat fra SME Direkt.

Leieinntektene var 558 millioner kroner i kvartalet, mot ventet 550 millioner kroner, og opp fra 517 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultatet før skatt ble 843 millioner kroner mot ventet 358 millioner kroner og 1.446 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

I kvartalet har selskapet oppjustert verdien av eiendomsporteføljen med 489 millioner kroner, og nedjustert verdien av finansielle instrumenter med 30 millioner kroner.

Entras styre har bestemt å betale et halvårlig utbytte på 2,20 kroner pr aksje for første halvår 2018. Utbytte vil bli betalt 10. oktober 2018 til alle aksjonærer pr 1. oktober 2018. Utbytte i samme periode 2017 var 2,00 kroner pr aksje.

Tilbakekjøp av egne aksjer

Entra har besluttet å starte et tilbakekjøpsprogram for opptil to prosent av selskapets registrerte aksjer, som utgjør inntil 3.674.649 aksjer, melder selskapet. 

Utsikter

Entra venter fortsatt at kontormarkedet i Oslo vil utvikle seg positivt de kommende årene, med lavere ledighetsnivå og høyere leiepriser. Kontormarkedene i Bergen og Trondheim ventes forbli stabile, mens det er positive tegn i Stavanger, der selskapet venter moderat bedring de kommende årene, fremgår det av kvartalsrapporten.

Selskapet påpeker også at rentene har bunnet ut på historisk lave nivåer og trender oppover. Dette kan lede til høyere finansieringskostnader og yield.

Samtidig er det norske transaksjonsmarkedet svært aktivt, drevet av sterk etterspørsel fra både innenlandske og internasjonale investorer, men det ventes at yield-kompresjonen sett de seneste årene vil flate ut, skriver selskapet.

Her er regnskapet