An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Kostbar avslutning på Siem-samarbeid for O.H. Meling

2017 ble tøft for Stavanger-rederiet. Med banken i ryggen og en bergensk skipsreder på laget, skal posisjonen styrkes.

Siddis Mariner. Foto: O.H. Meling & Co AS.

Siddis Mariner. Foto: O.H. Meling & Co AS.

Artikkel av: Are  Strandli
23. juli 2018 - 10.10
An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

I fjor ble det Stavanger-baserte rederiet O.H. Meling & Co AS enig med Kristian Siems offshorerederi, Siem Offshore, om å avslutte samarbeidet om det skipseiende selskapet Siem Meling Offshore.

Ifølge regnskapet til Meling-konsernet som nylig dukket opp i Brønnøysundregistrene, ble det en dyr affære.  

«Transaksjonen medførte betydelige nedskrivninger av skipsverdier og således også et regnskapsmessig tap i konsernet», heter det i den ferske årsberetningen til Stavanger-rederiet.

Gjennom datterselskapet Meling Supply AS, eide Meling-konsernet 49 prosent av Siem Meling Offshore. Hele denne andelen ble overtatt av Siem Offshore i fjor.

Som en del av avtalen ble det 2011-bygde supplyskipet «Siddis Mariner» solgt til Meling, mens det andre skipet i selskapet, «Siem Pilot», ble beholdt av Siem.

Regnskapet viser at det i fjor ble bokført et tap på 71,4 millioner kroner i Meling Supply i forbindelse med transaksjonen.

Videre gjorde det blytunge supplymarkedet med fallende spotrater at rederiet, etter å ha innhentet verdivurderinger fra skipsmeglere, så seg nødt til å skrive ned verdien av det 2007-bygde supplyskipet «Siddis Sailor», med 7,3 millioner kroner.

På konsernnivå økte dermed underskuddet fra i underkant av 19 millioner kroner i 2016 til vel 30 millioner kroner i fjor, mens morselskapet O.H. Meling & Co AS fikk et underskudd på snaut 60 millioner kroner, mot et plussresultat på drøyt 20 millioner kroner året før.

Inntektene til konsernet falt med 11,5 millioner kroner til 186,2 millioner kroner.

Lavere kostnader

Til tross for fallende inntekter, økte imidlertid konsernets driftsresultat med vel tre millioner kroner til 27 millioner kroner i fjor.

Det skyldes i stor grad en 38 prosents reduksjon i lønnskostnadene da rederiet i snitt hadde 79 ansatte i 2017, mot 116 året før.

Salget av forsyningsskipet «Siddis Supplier» i 2016 til et kanadisk selskap som nå benytter skipet som fisketråler, gjorde at flere måtte gå.

Etter salget av eierandelen i Siem Meling Offshore og «Siddis Supplier», eier rederiet kun supplyskipene «Siddis Mariner» og «Siddis Sailor».

Førstnevnte fikk i mai en tremåneders kontrakt av PetroMarker i forbindelse med et seismikkprosjekt i den nordlige delen av Nordsjøen, mens sistnevnte opererer i spotmarkedet, ifølge årsberetningen.

Positivt bidrag fra tank

Foruten markedet for offshore supplyskip, er rederiet eksponert mot produkttankmarkedet gjennom joint venture-selskapet O.H. Meling Tankers KS, der Meling kontrollerer totalt 50 prosent av aksjene.

Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) er nest største eier med en andel på 30 prosent, mens milliardær Trond Mohn innehar 10 prosent gjennom Wimoh Shipping AS.

I joint venture-selskapet ligger de to 2009-bygde produkttankskipene «MT Stav Viking» og «MT Stavfjord» som begge er på en 6+3+3 måneders time charter-kontrakt med Equinor.

Tankskipene bidro positivt til morselskapets regnskap, i likhet med året før, og det er i all hovedsak offshoremarkedet som gir grunn til bekymring.

Usikkerhet i supply

«Prognosene viser at med den kontraktsdekningen vi har i de underliggende supplyselskapene i dag basert på realistisk forventet utnyttelse i spotmarkedet, er det tilstrekkelig likviditet i 2018, men at det utover i 2019 er økt usikkerhet basert på scenarioer hvor vi bruker dagens spotrater etter avslutning av dagens centerpartier», skriver rederiets styre i årsberetningen.

Det opplyses at det for deler av flåten er innvilget avdragsutsettelser på ekstern gjeld i 2018. Det jobbes imidlertid fortsatt med å få ytterligere avdragsutsettelser på deler av konsernets gjeld i 2018 og 2019.

Banken har stilt seg positiv til en slik løsning, men selv med bankstøtte i ryggen, kan det bli nødvendig med ytterligere tiltak, advarer rederiet i årsberetningen.

«Prognosene viser også at eierne i 2019 risikerer å måtte skyte inn midler selv om avdragsutsettelse innvilges. Det jobbes således med ulike tiltak knyttet til refinansiering av dagens struktur samt innføring av kostnadsbesparende tiltak», heter det.

Totalt hadde Meling-konsernet 633 millioner kroner i gjeld ved utløpet av 2017. Den bokførte egenkapitalen var på drøyt 140 millioner kroner.

Samarbeid med Steckmest

Et av tiltakene til rederiet har vært å opprette selskapet O.H. Meling Management AS som har til hensikt å styrke rederiets posisjon for drift av supplyskip.

«I dette selskapet har vi fått en deleier med 50 prosent», skriver rederiet.

Deleieren er ingen ringere enn den Bergen-baserte skipsrederen Tom Chr. Steckmest gjennom selskapet Mellaw AS som ble opprettet i 2015.

Steckmest eier rederikonsernet Viken Shipping som for øvrig kunne rapportere om et resultat på snaut 15 millioner dollar, eller om lag 120 millioner kroner, i fjor.

Sammen med en britisk partner er Steckmest også medeier i det Hong Kong-baserte management-selskapet Wallem - som for øvrig viser seg å være Mellaw baklengs.

Mens Meling-konsernet har Trond Mohn med på sin produkttanksatsing, har Steckmest inngått et samarbeid med Trond Mohns sønn, Frederik Wilhelm Mohn, om oljetankersatsingen Viken Crude som blant annet bestilte fire nye råoljetankskip høsten 2016 for 1,75 milliarder kroner.

An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.