Børs og finans

Norske rederier shoppet nytt for 15 mrd. i første halvår

I årets første halvår har norske rederier doblet antall nybyggordrer. Fredly, Røkke og Trøim drar lasset. 

Investordagen 2018. F.v: Ståle Kyllingstad, Anders Berger, Arne Fredly, Herbjørn Hansson. Foto: Ole Christian Rønning / Hegnar.no.

Investordagen 2018. F.v: Ståle Kyllingstad, Anders Berger, Arne Fredly, Herbjørn Hansson. Foto: Ole Christian Rønning / Hegnar.no.

Artikkel av: Are  Strandli
10. juli 2018 - 12.54

Norske rederier bestilte nye skip for nær 1,8 milliarder dollar, eller 14,5 milliarder kroner, i løpet av årets første seks måneder.

Det viser ferske tall som verdivurderingsbyrået Vesselsvalue har hentet inn for Hegnar.no.

Sammenlignet med samme periode i fjor, tilsvarer det mer enn en dobling.

I første halvår 2017 ble det bestilt nye skip for 848 millioner dollar, eller rett under syv milliarder kroner, ifølge Vesselsvalue.

En av årsakene til den kraftige økningen heter Arne til fornavn og Fredly til etternavn.

Tidligere i år bestilte Fredly syv stortankskip av typen VLCC- Very Large Crude Carrier – på Daewoo-verftet i Sør-Korea.

Inkludert skrubbere, kom totalkostnaden for skipene, som nå er innlemmet i selskapet Hunter Group, på 598 millioner dollar, tilsvarende rett under 4,8 milliarder kroner.

Hunter Group har opsjoner på bestilling av ytterligere tre VLCCer.

Ocean Yield

En annen årsak heter Kjell Inge Røkke som også har lastet opp med supertankere.

Disse er bestilt gjennom det skipseiende selskapet Ocean Yield som ledes av Lars Solbakken.

I februar inngikk Røkke-selskapet en avtale om å bestille fire nye VLCCer for totalt 338 millioner dollar, med ventet levering i 2019.

Skipene skal rett inn på 15-års kontrakter med selskaper eid av den greske grupperingen Okeanis Marine Holdings, der tankrederiet Okeanis Eco Tankers nylig ble notert i Oslo.

Videre har det Bergen-baserte rederiet Utkilen AS utøvd opsjoner på to nye kjemikalietankere for totalt 50 millioner dollar, mens Tor Olav Trøims 2020 Bulkers har valgt å utøve opsjoner på fire Newcastlemax tørrbulkskip.

Totalt bestilte norske eiere 14 tankskip, fire bulkskip og tre LNG-skip i første halvår.

Globalt fall

På global basis var første kvartal i år det tredje kvartalet på rad der redere bestilte nybygg for over ti milliarder dollar, tilsvarende 80 milliarder kroner.

I andre kvartal ble det imidlertid bestilt betydelig færre.

Fra april til juni ble det bestilt nye skip for i underkant av fire milliarder dollar, noe som gjør det til det svakeste kvartalet på mer enn to år.

Court Smith i Vesselsvalue, trekker frem flere faktorer som kan ha bidratt til den avtakende interessen.

- Økende priser hos verftene er delvis skyld i nedgangen i nye ordre, skriver han i en oppdatering.

Han trekker også frem økende stålpriser, lavere arbeidskapasitet og mindre villighet blant verftenes kreditorer til å akseptere lave marginer, som grunner til den avtakende bestillingsaktiviteten.

At antall bestillinger går ned er positivt, mener Vesselsvalue-analytikeren.

- Oppbremsingen innen nybygg er et oppmuntrende tegn på at overbestilling ikke trenger å være et signifikant tema, skriver han.

Dersom ordreboken holder seg mellom fire og åtte milliarder dollar resten av år, vil det gi støtte til verdiene av yngre skip i tillegg, ifølge Smith.  

Han tror imidlertid at det faktum at de fleste shippingsegmentene har eller er i ferd med å bunne ut, vil gi økt investorinteresse i nybygg også fremover.