Børs og finans

Stor interesse for Fred. Olsens kronjuvel

Boreskipet bys inn både i øst og vest, men selskapet advarer mot fortsatt stor overkapasitet. 

Bolette Dolphin. Foto: Selskapet.

Bolette Dolphin. Foto: Selskapet.

Artikkel av: Are  Strandli
11. juli 2018 - 15.09

Riggselskapet Fred. Olsen Energy som nylig sluttet å betale sine finansielle kreditorer, la onsdag frem nok et svakt kvartalsresultat.

Etter en nedskrivning på 96,7 millioner dollar knyttet til semiriggen Belford Dolphin, endte driftsresultatet på minus 202 millioner dollar, tilsvarende 1,6 milliarder kroner. 

Kun én av selskapets fem kjernerigger er på kontrakt, og det jobbes derfor på spreng for å sikre selskapet nye, sårt tiltrengte kontrakter.

- Nye kontraktsmuligheter forfølges aggressivt, skriver selskapet i presentasjonen.

Blant annet ser selskapet store muligheter for selve kronjuvelen i flåten, det 2013-bygde boreskipet Bolette Dolphin.

- Vi er med i konkrete anbud både i Vest-Afrika, Sør- og Mellom Amerika, Middelhavet og India, sier finansdirektør Hjalmar Krogseth Moe i Fred. Olsen Energy til Hegnar.no.

- Bolette Dolphin er et 7. generasjons boreskip med høye kapasiteter. Kombinert med erfaringene fra både stort vanndyp og managed pressure drilling, gjør dette at det er stor interesse for boreskipet, sier han.

Moe kan fortelle om gode muligheter i alle anbudene selskapet er med i, men medgir at markedet fortsatt er preget av stor overkapasitet, også i segmentet for de mest avanserte boreskipene.

På spørsmål om det finnes aktører som har vist interesse for å kjøpe Bolette Dolphin, og om et eventuelt salg kan være aktuelt, forholder finansdirektøren seg tyst.

- Vi har ingen ytterligere kommentarer angående boreskipet, sier han. 

I konstruktive diskusjoner

Riggselskapet er i brudd med lånebetingelsene knyttet til obligasjonslånet FOE05 etter at de midlertidige lettelsene selskapet hadde til 30. juni i år, ikke ble forlenget.

For å bevare likviditeten har selskapet derfor besluttet å ikke lenger betjene forpliktelsene til sine finansielle kreditorer.

- Konstruktive diskusjoner fortsetter med de finansielle kreditorene, heter det i presentasjonen. 

Selskapet forventer at en langsiktig løsning innebærer å hente ny egenkapital, samt gjøre visse endringer i både bank-fasiliteter og obligasjonslånet, noe som inkluderer nedskrivning av gjeld. 

I rapporten for første kvartal forklarte riggselskapet at det hadde hyret inn en finansiell rådgiver for å hjelpe til med å finne en løsning.

Etter det Hegnar.no erfarer, er det ABG Sundal Collier som bistår Fred. Olsen Energy i denne prosessen. 

Evercore skal ha blitt hyret inn som bankenes rådgiver, mens AMA Capital Partners bistår obligasjonseierne, ifølge kilder Hegnar.no har snakket med.