An Error Occurred: Forbidden

Oops! An Error Occurred

The server returned a "403 Forbidden".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
Børs og finans

Sveaas investerer inntil 127 mill. i Instabank

Kistefos og Instabank har inngått en investeringsavtale. Banksjef Robert Berg mener Sveaas er en bra mann å ha på laget.

Christen Sveaas. Foto: HegnarTV

Christen Sveaas. Foto: HegnarTV

Artikkel av: Are  Strandli
11. juli 2018 - 23.33

Instabank og Kistefos AS, investeringsselskapet til den profilerte investoren Christen Sveaas, har signert en investeringsavtale som innebærer at Kistefos tegner seg for 10 prosent i Instabank gjennom en rettet emisjon.

Det fremgår av en pressemelding fra Instabank onsdag kveld.

Kistefos har i tillegg en opsjon på å øke eierandelen med ytterligere 12,5 prosent gjennom en ny rettet emisjon innen 1. desember 2018, opplyses det.

Helt konkret innebærer avtalen at Kistefos tegner seg for 26.246.150 aksjer i Instabank til kurs 1,85 kroner i en rettet emisjon.

Sveaas legger dermed 48,5 millioner kroner på bordet for eierandelen i Instabank.

Dersom Sveaas-selskapet velger å utøve opsjonen, kan selskapet tegne seg for ytterligere 42.538.418 aksjer i selskapet til samme kurs innen adventshøytiden 2018 er i gang.

Opsjonen kan imidlertid kun utøves dersom Kistefos har fått innvilget tillatelse av Finanstilsynet eller Finansdepartementet til å eie mer enn 10 prosent av banken.

Totalt kan avtalen bety at Kistefos investerer rundt 127 millioner kroner i Instabank.

- Vi er svært fornøyd med den fremforhandlede avtalen. Kistefos er et kjent og respektert investeringsselskap som har betydelig erfaring innen sektoren, sier adm. direktør Robert Berg i Instabank og viser til at Kistefos tidligere var største eier i yA Bank som ble solgt til svenske Resurs Bank i 2015, og er majoritetseier i Luxemburg-baserte Advanzia Bank.

- Kistefos’ suksess innen sektoren både i Norge og i andre europeiske land har vært viktig i vurderingene forut for inngåelsen av investeringsavtalen. Vi føler oss trygge på at Kistefos’ eierskap i Instabank vil være et viktig bidrag til å sikre en fortsatt sterk utvikling for banken i årene som kommer, og at avtalen er et riktig strategisk valg for banken, sier Berg.

Banksjefen forklarer at avtalen medfører at banken er sikret kapital til å realisere de ambisiøse planene for 2018 og 2019.

Avtalen som ventes å være sluttført innen utgangen av august, forutsetter at Kistefos’ styre godkjenner avtalen og at det er gjennomført en, for Kistefos, tilfredsstillende due diligence av Instabank.

Instabank ble sist omsatt for 1,95 kroner på den norske OTC-listen. Det verdsetter banken til rett under 461 millioner kroner.