Børs og finans

Kjerneinflasjonen 1,4 prosent i juli

Stort hopp i konsumprisindeksen. Kronen styrker seg.

Graf: SSB

Graf: SSB

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
10. august 2018 - 08.01

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 1,4 prosent i samme periode. På forhold var det ventet en KPI-JAE på 1,2 prosent. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene, skriver SSB.

Fra juni til juli steg SSBs konsumprisindeks 0,7 prosent. Hovedårsaken var en 3,8 prosents økning i matvareprisene. Nesten alle matvaregrupper viste prisoppgang i juli, og det var særlig økningen i gruppene kjøtt, melk, ost og egg, samt frukt som bidro. Samlet steg prisene på norske jordbruksvarer 3,5 prosent fra juni til juli, mens prisene på de importerte jordbruksvarene økte 2,9 prosent i samme periode.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie fortsatte å stige i juli, med 6,2 prosent, og bidro dermed også til økning i KPI i juli.

Sommersalget på klær og skotøy utgjorde det viktigste bidraget til å dempe oppgangen i KPI sist måned.

Kronen gjør kraftig utslag på oppdateringen, og den norske valutaen styrker seg omtrentlig 300 såkalte pips rett etter offentliggjøringen. EURNOK handles på 9,5606 fredag morgen.

Tolvmånedersendring

KPI steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, og høyere strøm- og drivstoffpriser var den viktigste årsaken til dette. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg med 37,0 prosent, mens drivstoffprisene steg 9,8 prosent. Holdes energivarene utenfor KPI, KPI-JE, ville konsumprisene steget med 1,7 prosent siste tolv måneder.

I motsatt retning trakk prisene på klær og skotøy samt flytakster, hvor prisene har falt henholdsvis 2,6 og 4,2 prosent i samme periode.

Strategien for renten ligger fast

Når Norges Bank nå kom «helskinnet» gjennom juliinflasjonen,er det lite som tyder på at de ved rentemøtet neste uke vil signalisere noe annet enn at strategien fra juni-møtet ligger fast. Det betyr i så fall atrenten settes opp med 25 basispunkter i september. Utviklingen i inflasjonen over sommeren har samlet vært på den sterke siden sammenlignet med sentralbankens anslag. Med mindre vi får en reversering i august, vil inflasjonen isolert sett kunne bidra til å trekke rentebanen noe opp når vi kommer til september-møtet, skriver Handelsbanken Capital Markets.