Børs og finans

Knallresultat fra Wilson

Opplever god lastetilgang der ratene har festet seg på et høyere nivå enn tidligere.

Foto: Hentet fra Wilsonship.no

Foto: Hentet fra Wilsonship.no

Artikkel av: Njål Eivind Kleiven
10. august 2018 - 09.15

Wilson ASA melder om et resultat etter skatt på 5,60 millioner euro i 2. kvartal 2018, mot minus 0,36 millioner euro i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,12 euro, mot minus 0,0 euro ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 7,21 millioner euro, sammenlignet med 0,65 millioner euro året før.

Driftsresultatet kom inn på 7,37 millioner euro, mot mot 2,61 millioner euro i 2. kvartal 2017.

EBITDA utgjorde 13,12 millioner euro, mot 8,29 millioner euro i fjor.

Driftsinntektene beløp seg til 68,37 millioner euro, sammenlignet med 33,60 millioner euro året før.

Netto fraktinntekter TC ekvivalent kom inn på 3.719 euro per dag, mot 3.137 dollar per dag ved samme korsvei i fjor.

- Første halvår 2018 har vært preget av et marked i et positivt sentiment med god lastetilgang der ratene har festet seg på et høyere nivå enn tidligere. Markedsforbedringen kombinert med god kostnadskontroll har således bidratt til resultatforbedring for andre kvartal 2018 og for første halvår 2018, skriver selskapet i en melding.

Utsikter

For 3. kvartal forventer styret at inntjeningen vil bli påvirket av normal sesongvariasjon som tilsier nedgang i aktivitet og inntjening over sommeren før markedet strammer seg til inn mot høsten. Styret forventer en EBITDA og et resultat fra drift på nivå med forrige kvartal, og betydelig høyere enn for 3. kvartal 2017.