Børs og finans

Oljefondet med enda en rekord

Opp 15 milliarder kroner siden fredagens topp.

Faksimile fra www.nbim.no

Faksimile fra www.nbim.no

Artikkel av: Stein Ove Haugen
20. august 2018 - 14.06

Fredag steg oljefondet til ny all-time high. Etter lunsj passerte verdien 8.679 milliarder kroner.

Oppgangen fortsetter mandag og verdien har passert 8.694 milliarder kroner. 

Verdien av oljefondet økte i 2017 med 1.028 milliarder kroner til 8.488 milliarder, og ga en rekordavkastning på 13,7 prosent.

Langt foran skjema

Da regjeringen la frem statsbudsjettet 12. oktober i fjor la den til grunn at verdien ved utgangen av året ville være 7.898 milliarder kroner. Og ved utgangen av 2018 har regjeringen lagt til grunn at oljefondet skal ha en verdi på 8.224 milliarder kroner.

I statsbudsjettet viser fremskrivingen av oljefondet at det er antatt å ha en verdi på 8.564 milliarder kroner ved inngangen til 2020. Det betyr at oljefondet allerede ved utgangen av 2017 lå nesten to år foran skjema.

Dekker alderspensjoner og mer til

Summerer man utenlandsdelen (8.694 mrd kroner) og innenlandsdelen av pensjonsfondet (250,5 mrd kroner pr. 30. juni), er den samlede verdien på statens pensjonsfond nå trolig på 8,945 milliarder kroner, tilsvarende 1,687 millioner kroner pr. innbygger i Norge.

Uten sammenligning for øvrig utgjorde Folketrygdens fremtidige forpliktelser til alderspensjoner 8.201 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Ved utgangen av 2018 er det anslått at forpliktelsene vil være på 8.521 milliarder kroner.

Oljefondet legger frem tallene for 2. kvartal tirsdag 21. august kl. 10:00.